Personeelslog

Nieuw HR-jargon: mensen met een arbeidsbeperking

Vrijdag heeft het kabinet gesproken over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In het persbericht dat naar aanleiding hiervan werd uitgebracht, introduceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuw begrip: mensen met een arbeidsbeperking. In de Wet sociale werkvoorziening die dateert uit 1997, lezen we nog over mensen met een arbeidshandicap. En dat wordt omschreven als "het vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen verminderd vermogen om arbeid te verrichten". Met een 'krasje' Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft het begrip arbeidshandicapt nu vervangen door arbeidsbeperking. Wellicht dat ze denkt dat beperking minder beladen klinkt voor werkgevers, waardoor deze werknemers makkelijker aan een baan komen. Dat het nieuwe politiek correcte begrip niet volop wordt overgenomen, blijkt uit het bericht dat NRC Handelsblad zaterdag publiceerde naar aanleiding van het persbericht. De krant schrijft over "mensen met een 'krasje'" en over "kwetsbare mensen met een handicap". De koppenmaker van NRC zette boven het bericht zelfs kortaf: "Invalide: meer kans op gewone baan".

Vrijdag heeft het kabinet gesproken over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). In het persbericht dat naar aanleiding hiervan werd uitgebracht, introduceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuw begrip: mensen met een arbeidsbeperking.

In de Wet sociale werkvoorziening die dateert uit 1997, lezen we nog over mensen met een arbeidshandicap. En dat wordt omschreven als "het vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen verminderd vermogen om arbeid te verrichten".

Met een 'krasje'
Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft het begrip arbeidshandicapt nu vervangen door arbeidsbeperking. Wellicht dat ze denkt dat beperking minder beladen klinkt voor werkgevers, waardoor deze werknemers makkelijker aan een baan komen.

Dat het nieuwe politiek correcte begrip niet volop wordt overgenomen, blijkt uit het bericht dat NRC Handelsblad zaterdag publiceerde naar aanleiding van het persbericht.
De krant schrijft over "mensen met een 'krasje'" en over "kwetsbare mensen met een handicap". De koppenmaker van NRC zette boven het bericht zelfs kortaf: "Invalide: meer kans op gewone baan".