Personeelslog

Nieuw HR-jargon: mobiliteitsbonus

In 2025 gaan werknemers pas met hun 67ste met pensioen. Dat hebben werkgevers en werknemers vandaag afgesproken in het pensioenakkoord. Om dit langer doorwerken mogelijk te maken, hebben de sociale partners de nodige afspraken gemaakt. Zo komt er een mobiliteitsbonus. Een jaar geleden hadden werkgevers en werknemers al een hoofdlijnen-akkoord bereikt over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Over de uitwerking hiervan hebben zij vandaag in de Stichting van de Arbeid het pensioenakkoord gesloten. Beleidsagenda 2020 Onderdeel van het pensioenakkoord zijn een groot aantal aanbevelingen en maatregelen die de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt moet verbeteren. Deze zijn te vinden in de Beleidsagenda 2020. De ambities zijn hoog. Want over tien jaar mag de arbeidsparticipatie van oudere werknemers niet meer "fundamenteel verschillen van de gemiddelde arbeidsparticipatie van 55-minners", aldus de Stichting van de Arbeid. Mobiliteitsbonus voor werkgever en werknemer In de grote veelheid aan goede voornemens, maatregelen en ideetjes (55-plus projecten, communicatiecampagnes) valt de mobiliteitsbonus het meest op. Deze bonus, zowel voor werkgevers als voor werknemers, moet de vrijwillige arbeidsmobiliteit van werkende 55-plussers stimuleren. De werkgever krijgt de bonus als hij een 55-plusser in dienst neemt. Het gaat hierbij om “een substantieel bedrag” dat over verschillende jaren wordt uitgesmeerd om “duurzame participatie van de oudere werknemers te bevorderen”. De bonus krijgt de vorm van een afdrachtkorting, zodat de werkgever voor deze 55-plusser minder loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeft te betalen. Verleiden Om de werknemer van 55 jaar of ouder te verleiden om van werkgever te wisselen, is de bonus simpeler. Een "substantieel", éénmalig geldbedrag. Wat in dit geval een substantieel geldbedrag is, vertelt de Stichting van de Arbeid er niet bij. Zal het genoeg zijn voor een nieuwe keuken of auto? Lees meer over het pensioenakkoord bij Personeelsnet: Pensioen naar 67 in 2025, AOW gaat omhoog.

Mobiliteitsbonus hoog genoeg om nieuwe auto te kopen?In 2025 gaan werknemers pas met hun 67ste met pensioen. Dat hebben werkgevers en werknemers vandaag afgesproken in het pensioenakkoord.
Om dit langer doorwerken mogelijk te maken, hebben de sociale partners de nodige afspraken gemaakt. Zo komt er een mobiliteitsbonus.

Een jaar geleden hadden werkgevers en werknemers al een hoofdlijnen-akkoord bereikt over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Over de uitwerking hiervan hebben zij vandaag in de Stichting van de Arbeid het pensioenakkoord gesloten.

Beleidsagenda 2020
Onderdeel van het pensioenakkoord zijn een groot aantal aanbevelingen en maatregelen die de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt moet verbeteren. Deze zijn te vinden in de Beleidsagenda 2020.
De ambities zijn hoog. Want over tien jaar mag de arbeidsparticipatie van oudere werknemers niet meer "fundamenteel verschillen van de gemiddelde arbeidsparticipatie van 55-minners", aldus de Stichting van de Arbeid.

Mobiliteitsbonus voor werkgever en werknemer
In de grote veelheid aan goede voornemens, maatregelen en ideetjes (55-plus projecten, communicatiecampagnes) valt de mobiliteitsbonus het meest op.
Deze bonus, zowel voor werkgevers als voor werknemers, moet de vrijwillige arbeidsmobiliteit van werkende 55-plussers stimuleren.

De werkgever krijgt de bonus als hij een 55-plusser in dienst neemt. Het gaat hierbij om “een substantieel bedrag” dat over verschillende jaren wordt uitgesmeerd om “duurzame participatie van de oudere werknemers te bevorderen”. De bonus krijgt de vorm van een afdrachtkorting, zodat de werkgever voor deze 55-plusser minder loonbelasting/premie volksverzekeringen hoeft te betalen.

Verleiden
Om de werknemer van 55 jaar of ouder te verleiden om van werkgever te wisselen, is de bonus simpeler. Een "substantieel", éénmalig geldbedrag.

Wat in dit geval een substantieel geldbedrag is, vertelt de Stichting van de Arbeid er niet bij. Zal het genoeg zijn voor een nieuwe keuken of auto?

Lees meer over het pensioenakkoord bij Personeelsnet:
Pensioen naar 67 in 2025, AOW gaat omhoog.