Personeelslog

Nieuw HR-jargon op Prinsjesdag: Brug-WW

Dit jaar levert Prinsjesdag slechts één nieuw HR-begrip op: Brug-WW. Maar op termijn ziet minister Lodewijk Asscher onzekere toekomstige ontwikkelingen, zoals robotisering, die ongetwijfeld zorgen voor een uitbreiding van het HR-woordenboek.

Dit jaar levert Prinsjesdag slechts één nieuw HR-begrip op: Brug-WW.

Maar op termijn ziet minister Lodewijk Asscher onzekere toekomstige ontwikkelingen, zoals robotisering, die ongetwijfeld zorgen voor een uitbreiding van het HR-woordenboek.

Hervormingen
Dat er nu weinig nieuwe HR-begrippen zijn, wil niet zeggen dat er weinig gebeurt. Het kabinet is druk met het hervormen.

In zijn begroting zet minister Asscher de hervormingen en de wetten die hierbij horen, keurig op een rij: de Participatiewet, de hervorming Kindregelingen en het financieel toetsingskader pensioenen die 1 januari 2015 moeten ingaan, de wet Werk en Zekerheid (per 1 juli 2015) en het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (wellicht per 1 januari 2017).

"De absolute prioriteit voor 2015 ligt bij het in werking laten treden van de hervormingen", schrijft Asscher in een toelichting op zijn begroting. "Alleen na een succesvolle implementatie kunnen de hervormingen hun beoogde werk doen."

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Brug-WW
Toch is er bij het kabinet nog één HR-nieuwigheidje doorgeglipt: de brug-WW. Dit nieuwe begrip wist zelfs de troonrede te halen.
"Een extra maatregel die op korte termijn effect kan hebben, is verruiming van de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een kansrijke technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering. Deze zogeheten brug-WW verkleint de risico's voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten", hoorden we uit de mond van de Koning.

In de toelichting bij de begroting schrijft minister Asscher dat het om een tijdelijke maatregel gaat waarvan sociale partners gebruik kunnen maken als ze een werkgelegenheidsplan maken voor een sector.
De Brug-WW zal de minister geen miljarden kosten. "Bij een transitie van een krimpend beroep naar een groeiend beroep met noodzakelijke scholing, wordt gedurende de scholing een WW-uitkering verstrekt voor de uren van de scholing."

Robotisering
Interessanter dan de Brug-WW zijn de onzekere ontwikkelingen die het kabinet voorziet en waarmee minister Asscher in 2015 aan de slag wil: de sterke groei van het aantal ZZP-ers, een toekomstbestendig pensioenstelsel en jawel ... de robotisering.

Volgens twee hoogleraren uit Oxford zal als gevolg van robotisering de komende 20 jaar 40% van de bestaande beroepen verdwijnen. Opvallend is dat minister Asscher de gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid sterk relativeert. We weten het niet, de toekomst is moeilijk te voorspellen, is zijn redenering.
"Nog niet zo lang geleden werd met grote stelligheid beweerd dat de vergrijzing zou leiden tot structurele tekorten op de arbeidsmarkt. Nu wordt met dezelfde overtuiging gewaarschuwd voor blijvende hogere werkloosheid door technologische ontwikkelingen en robotisering. Dat is niet nieuw. Zo gaf Queen Elisabeth I in 1589 geen toestemming aan William Lee, de uitvinder van de breimachine, om zijn uitvinding te patenteren omdat de automatische breimachine haar onderdanen de werkloosheid in zou drijven."

Oude beroepen verdwijnen
"De arbeidsmarkt is altijd dynamisch geweest en zal dat ook altijd blijven: waar oude beroepen verdwijnen komen er nieuwe voor in de plaats", aldus Asscher. "De lantaarnaansteker bestaat niet meer en de pinautomaat heeft veel werk van de bankmedewerker overgenomen. Het punt is dat we niet weten welke banen er in de plaats komen van de verdwijnende banen. Niemand had tien jaar geleden kunnen bedenken dat er nu werk zou zijn in de app-industrie."

Of de robotisering ook zal leiden tot nieuw beleid van het kabinet moeten we afwachten. Vooralsnog zoekt Asscher een oplossing in een cultuuromslag bij werkgevers en werknemers. "Zij zullen veel meer aandacht moeten besteden aan de noodzaak dat mensen gedurende hun hele werkzame leven blijven leren."