Personeelslog

Nieuw HR-jargon op Prinsjesdag: LIV

Voor de HR-professional bood Prinsjesdag 2015 weinig nieuwe vaktermen. Zegge en schrijve één nieuw HR-begrip wist het kabinet te introduceren: het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Voor de HR-professional bood Prinsjesdag 2015 weinig nieuwe vaktermen. Zegge en schrijve één nieuw HR-begrip wist het kabinet te introduceren: het lage-inkomensvoordeel (LIV).


Vanaf 1 januari 2017 zullen werkgevers aan elkaar vragen: heb jij de LIV al? Want achter deze vondst van een ambtelijke afkorting gaat wel een stevig budget schuil. Het kabinet heeft er bijna 500 miljoen per jaar voor over om de loonkosten voor werkgevers te verlagen, zodat bedrijven eerder een specifieke groep werknemers in dienst nemen (of houden).

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


LIV staat voor het lage-inkomensvoordeel. Deze tegemoetkoming maakt werknemers goedkoper zonder dat de betrokken medewerkers zelf minder salaris krijgen. De tegemoetkoming is bedoeld voor werkgevers die mensen aannemen tegen het minimumloon of een beetje daarboven (tot 120%).
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil dit regelen via de nieuwe Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Schoonmakers en caissières
De nieuwe afkortingen LIV en Wtl hebben de Troonrede van Koning Willem-Alexander niet gehaald.
Om te laten zien wat de regering doet aan "banengroei", noemde de Koning het nieuwe plan wel. "De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen of te houden."

Uitgeregeerd?
Met zo weinig HR-nieuws is het kabinet dan uitgeregeerd? Niet als het aan minister Asscher ligt. In zijn begroting belooft hij "nieuwe initiatieven".

Zijn ministerie en zijn adviseurs zijn nog druk aan het nadenken over de "grote vraagstukken". Waar de minister vorig jaar nog filosofeerde over de robotisering laat hij het nu bij het opsommen van de vragen. "Wat vergroot de kans op werk voor iedereen? Hoe borgen we een inclusieve samenleving, zonder scheidslijnen naar herkomst of opleiding? Wat betekenen robotisering en technologische ontwikkeling voor de werkvloer? Hoe dragen we een solidaire en activerende sociale zekerheid over aan volgende generaties?"

Met een beetje geluk leidt al dat gepeins volgend jaar tot méér nieuw HR-jargon op Prinsjesdag.