Personeelslog

Nieuw HR-jargon: Quotum-wet

Met de publicatie van de nieuwe Participatiewet heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma ook alvast haar stok achter de deur laten zien. Als werkgevers hun afspraken niet nakomen om extra mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, zal Klijnsma hen hiertoe dwingen. Met de Quotum-wet.

De ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn druk aan de slag met het Sociaal Akkoord. Waar nodig passen zij wetten aan of schrijven ze nieuwe. Eind vorige week mocht minister Lodewijk Asscher de nieuwe wet Werk en Zekerheid presenteren.
Deze week is staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de beurt. Zij heeft de Participatiewet gepubliceerd. Bij die gelegenheid heeft ze meteen nog meer regels aangekondigd: de Quotum-wet.

MIS GEEN HR-NIEUWS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief

De Participatiewet is de nieuwe naam voor de Wet Werken naar Vermogen, die uiteindelijk nooit is ingevoerd. Met de nieuwe wet wil Klijnsma zo veel mogelijk "mensen met een arbeidsbeperking" aan het werk helpen, liefst bij reguliere werkgevers.

125.000 extra banen
In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers beloofd dat ze uiterlijk in 2026 in totaal 125.000 extra banen (waarvan 25.000 bij de overheid) zullen realiseren voor arbeidsgehandicapten.
Onder het motto 'eerst zien, dan geloven' heeft het kabinet een stok achter de deur aangekondigd: de Quotum-wet.
Als werkgevers hun belofte niet nakomen, zal het kabinet hen verplichten om arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld in de vorm van een quotum van 5%. Werkgevers die straks niet aan de norm voldoen, krijgen een boete ("een heffing").

Niet wachten tot 2026
Overigens zal het kabinet niet wachten tot 2026 met het opleggen van een quotum van arbeidsgehandicapten. Als werkgevers met hun belofte niet op schema liggen, komt het kabinet veel eerder met de verplichting. 2016 is het eerste beoordelingsmoment.

Hoe de Quotum-wet er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Dat weten we pas volgend jaar, als de wet naar de Tweede Kamer gaat.
Voorlopig puzzelen Klijnsma en haar ambtenaren nog op de definities, op de manier waarop ze de extra arbeidsgehandicapten willen tellen en natuurlijk op de verplichte aantallen, de uitzonderingen en de boetes.