Personeelslog

Nieuw HR-jargon: reshoring

Eén op de tien ondernemers die fabrieksarbeid in het buitenland hebben ondergebracht, verplaatst die terug naar Nederland. En nog eens 5% van de bedrijven overweegt dit te doen. Dat is tenminste de uitkomst van een enquête die TNS Nipo heeft gedaan in opdracht van het FD. Is reshoring de nieuwe trend?

Net nu we eraan gewend zijn dat het meeste maak-werk naar het goedkope buitenland is verdwenen, lijken ineens steeds meer bedrijven dit juist weer terug te halen naar Nederland.

Eén op de tien ondernemers die fabrieksarbeid in het buitenland hebben ondergebracht, verplaatst die terug naar Nederland. En nog eens 5% van de bedrijven overweegt dit te doen.
Dat is tenminste de uitkomst van een enquête die TNS Nipo heeft gedaan in opdracht van het FD.
Is reshoring de nieuwe trend?

Jarenlang hebben bedrijven hun arbeid verplaatst naar landen waar deze veel goedkoper is (offshoring). Maar al uit een onderzoek uit 2008 bleek dat maar liefst 85% van de bedrijven ontevreden is met de resultaten hiervan.

Van offshoring naar reshoring
Inmiddels draaien steeds meer ondernemers hun offshoring terug. Om in het jargon te blijven: ze kiezen voor reshoring. Dit terughalen van het productiewerk doen zij vanwege de gestegen loonkosten in het buitenland, productieverlies door miscommunicatie en de reiskosten.

Onduidelijk is overigens of reshoring wel echt een trend zal worden. In hetzelfde FD komt Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, aan het woord. Hij vermoedt dat het niet zo'n vaart zal lopen met reshoring in Nederland.

Schaliegas in Verenigde Staten
In de Verenigde Staten heeft reshoring overigens wel een hoge vlucht genomen. 'Bringing manufacturing back home' is daar het motto. Net als bij offshoring zijn bij reshoring de kosten van doorslaggevend belang.
Het productiewerk in China wordt voor de Amerikanen steeds onaantrekkelijker, omdat de Chinese lonen stevig stijgen (zo'n 15 tot 20% per jaar) en de (energie)kosten van het vervoer ook hoger worden. En aan de andere kant zijn de energiekosten in de Verenigde Staten zelf erg laag door de grootschalige winning van schaliegas.

Textiel niet terug in Twente
In Nederland zal reshoring niet zo populair worden als bij de Amerikanen, vermoedt professor Brakman. Hij verwacht niet dat laagwaardige productie massaal terug zal komen. "We zijn vooral goed in hoogwaardige productie, niet in eenvoudig fabriekswerk. Twente als textielregio komt niet terug."

Wel zien hij een trend dat bedrijven makkelijker onderdelen van hun productieproces verplaatsen. Door ICT kan het productieproces in steeds kleinere stukjes worden geknipt, hierdoor kan assemblage veel makkelijker worden verhuisd.

Volgens de hoogleraar zullen bedrijven onderdelen van het productieproces verplaatsen naar een land waar dat het goedkoopst is. En voor Nederlandse ondernemers zal dat nog steeds vaak het buitenland zijn (offshoring). Als het eigen land voor (een deel van het) productieproces goedkoper is, kiezen ze voor reshoring.