Personeelslog

Nieuw HR-jargon: Startersbeurs

De startersbeurs is een nieuwe, laagdrempelige manier om jongeren tot 27 jaar werkervaring te laten opdoen. Het initiatief hier is genomen door Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt van de Universiteit Tilburg en jongerenvakbonden FNV Jong en de CNV Jongeren.

Het is geen beurs voor startende ondernemers of een informatiemarkt voor kopers van hun eerste huis. De startersbeurs is een nieuwe, laagdrempelige manier om jongeren werkervaring te laten opdoen.

Het idee voor de startersbeurs is afkomstig van Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt van de Universiteit Tilburg. Samen met FNV Jong en de CNV Jongeren heeft hij het idee vandaag gelanceerd.

De werkloosheid onder jongeren loopt door de economische crisis snel op. Jongeren zonder werkervaring zijn in de huidige arbeidsmarkt niet gewild bij werkgevers. Om de vicieuze cirkel (geen baan, dus geen werkervaring, en daarom geen baan) te doorbreken, hebben de jongerenvakbonden en de wetenschapper de startersbeurs bedacht.

Maximaal zes maanden
Met een leerwerk-contract van maximaal zes maanden kunnen jongeren werkervaring opdoen. De doelgroep van de startersbeurs is precies omschreven: "jongeren onder de 27 jaar die een startkwalificatie hebben, nog geen relevante werkervaring hebben, geen uitkering genieten en korter dan een jaar werkzoekend zijn".

Om de startersbeurs mogelijk te maken, is het de bedoeling dat gemeenten schoolverlaters zonder baan € 400 per maand ter beschikking stellen. De werkgever legt er minimaal nog eens € 100 bij.
Door de maximale termijn van een half jaar willen de vakbonden voorkomen dat de goedkope jongeren reguliere werknemers verdringen.

Voor werkgevers is de startersbeurs interessant om dat zij op deze laagdrempelige manier kunnen kennis maken met de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt.

Eenvoudig idee zonder bureaucratie
Het aardige van de startersbeurs is de eenvoud om het gedaan te krijgen. Er hoeven geen wetten te worden gemaakt of gewijzigd, er hoeven geen subsidieregelingen te worden verzonnen.
De aanvraagprocedure is snel en niet bureaucratisch. En er zijn zelfs geen bemiddelaars nodig die jongeren werven voor bedrijven. Want het is nadrukkelijk te bedoeling dat jongeren zelf een bedrijf zoeken waar zij werkervaring kunnen opdoen.

Het is niet te hopen dat de eenvoud van de startersbeurs juist gemeenten en werkgevers afschrikt. Want in Nederland zijn we gewend dat de arbeidsmarkt tot op punten en komma's is dichtgeregeld. In ieder geval één gemeente (Tilburg) heeft al laten weten geïnteresseerd te zijn in de startersbeurs.

Meer informatie:
De startersbeurs (voorstel van Ton Wilthagen en de jongerenbonden van FNV en CNV)