Personeelslog

Nieuw vakjargon: de primeurs van Prinsjesdag

HR-professionals boffen maar weer. Het kabinet heeft Prinsjesdag aangegrepen om nieuwe termen en afkortingen te introduceren, die relevant zijn voor het vakgebied. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee nieuwe loketten voor ons in petto. Maar de prijs voor de creatiefste jargon-inzendingen gaat dit jaar naar minister Bos van Financiën die het belastingsysteem verrijkt met nieuwe bonussen, bijdragen èn kortingen. Vaak hoor je nog termen als arbeidsbureau of sociale dienst, maar de opvolger hiervan, CWI, sneuvelt volgend jaar alweer. Het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) gaan volgend jaar samen. Daarnaast komen er ongeveer 100 Loketten voor Werk en Inkomen (LWI's) waarin CWI/UWV en gemeenten "samen mensen aan de slag helpen", aldus Donners persbericht. Maar daar blijft het niet bij. Donner komt ook met 40 leerwerkloketten. Werkgevers, werknemers en mensen met een uitkering kunnen daar terecht voor een advies over scholing en loopbaan. De mooiste scrabble-woorden komen van het ministerie van Financiën. Zo krijgen mensen die na hun 62ste blijven werken, een belastingvoordeel: de doorwerkbonus. Wat het CDA in verkiezingstijd nog Bos-belasting noemde, heet bij dit kabinet onder leiding van CDA-premier Balkenende voortaan: de houdbaarheidsbijdrage. Om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden, gaan 65-plussers met een relatief hoog inkomen (€ 32.127) vanaf 2011 deze bijdrage betalen. Daarnaast lanceert minister Bos nieuwe belastingkortingen die specifieke groepen moet stimuleren om (meer) te gaan werken. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (afgekort tot het weinig aantrekkelijke IACK) voor parttimers èn de inkomensafhankelijke arbeidskorting (IAK) voor mensen zonder uitkering die niet werken. Interessant is natuurlijk ook het jargon dat Prinsjesdag niet heeft gehaald. Zoals bijvoorbeeld het werkbudget, dat de Commissie Bakker als nieuwe term wilde introduceren als middel om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. In de begroting van SZW komen de aanbevelingen van Commissie Bakker nog voor, maar in het persbericht hierover worden ze nauwelijks nog genoemd. Want FNV, VNO/NCW en minister Donner hebben onlangs afgesproken om het ontslagrecht grotendeels te laten rusten en hebben hiermee veel aanbevelingen van de Commissie ten grave gedragen. Lees ook: Dit verandert voor P&O in 2009 (Personeelsnet).

Op Prinsjesdag introduceren Koningin en Kabinet nieuwe HR-termenHR-professionals boffen maar weer. Het kabinet heeft Prinsjesdag aangegrepen om nieuwe termen en afkortingen te introduceren, die relevant zijn voor het vakgebied.
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee nieuwe loketten voor ons in petto. Maar de prijs voor de creatiefste jargon-inzendingen gaat dit jaar naar minister Bos van Financiën die het belastingsysteem verrijkt met nieuwe bonussen, bijdragen èn kortingen.

Vaak hoor je nog termen als arbeidsbureau of sociale dienst, maar de opvolger hiervan, CWI, sneuvelt volgend jaar alweer. Het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) gaan volgend jaar samen. Daarnaast komen er ongeveer 100 Loketten voor Werk en Inkomen (LWI's) waarin CWI/UWV en gemeenten "samen mensen aan de slag helpen", aldus Donners persbericht.

Maar daar blijft het niet bij. Donner komt ook met 40 leerwerkloketten. Werkgevers, werknemers en mensen met een uitkering kunnen daar terecht voor een advies over scholing en loopbaan.

De mooiste scrabble-woorden komen van het ministerie van Financiën. Zo krijgen mensen die na hun 62ste blijven werken, een belastingvoordeel: de doorwerkbonus.

Wat het CDA in verkiezingstijd nog Bos-belasting noemde, heet bij dit kabinet onder leiding van CDA-premier Balkenende voortaan: de houdbaarheidsbijdrage. Om de oudedagsvoorziening betaalbaar te houden, gaan 65-plussers met een relatief hoog inkomen (€ 32.127) vanaf 2011 deze bijdrage betalen.

Daarnaast lanceert minister Bos nieuwe belastingkortingen die specifieke groepen moet stimuleren om (meer) te gaan werken. De inkomensafhankelijke combinatiekorting (afgekort tot het weinig aantrekkelijke IACK) voor parttimers èn de inkomensafhankelijke arbeidskorting (IAK) voor mensen zonder uitkering die niet werken.

Interessant is natuurlijk ook het jargon dat Prinsjesdag niet heeft gehaald. Zoals bijvoorbeeld het werkbudget, dat de Commissie Bakker als nieuwe term wilde introduceren als middel om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren.
In de begroting van SZW komen de aanbevelingen van Commissie Bakker nog voor, maar in het persbericht hierover worden ze nauwelijks nog genoemd. Want FNV, VNO/NCW en minister Donner hebben onlangs afgesproken om het ontslagrecht grotendeels te laten rusten en hebben hiermee veel aanbevelingen van de Commissie ten grave gedragen.

Lees ook: Dit verandert voor P&O in 2009 (Personeelsnet).