Personeelslog

Nieuwe CNV-code: Geen regels voor werknemers die privé internetten

Werknemers moeten zelf weten hoe zij in hun vrije tijd communiceren op netwerksites als Hyves, Facebook, Twitter, op weblogs en in online discussies. Dat blijkt uit de nieuwe gedragscode die vakbond CNV heeft opgesteld voor het gebruik van social media. Deze aanpassing is belangrijk omdat de vakbond haar code ook actief aanbiedt aan werkgevers. Steeds meer werkgevers èn werknemers blijken behoefte te hebben aan een code die de grenzen aangeeft bij het gebruik van social media door werknemers. Het gaat hierbij om het publiceren van informatie, filmpjes en foto's op netwerksites als Hyves, Facebook, Flickr, Youtube, Twitter, het schrijven van weblogs en het deelnemen aan online discussies. Voor vakbond CNV was dat aanleiding om deze zomer een 'social media-protocol' te publiceren voor haar eigen werknemers. Kritiek op oude code Op dit protocol van het CNV was de nodige kritiek, onder meer van Personeelslog. Deze heeft geleid tot forse aanpassingen. De belangrijkste regels uit de nieuwe CNV-gedragscode: Werknemers mogen kennis en andere waardevolle informatie delen als die "niet vertrouwelijk is of schadelijk" voor de werkgever of voor zijn klanten, partners of leveranciers Als het onderwerp waarover werknemers publiceren "te maken kan hebben" met hun werkgever, maken zij kenbaar of ze op persoonlijke titel publiceren. Als zij namens de werkgever spreken, vermelden zij hun organisatie en functie Werknemers mogen actief zijn op social media, "mits het werk er niet onder lijdt" Werknemers doen er verstandig aan met hun leidinggevende te overleggen "bij de geringste twijfel". Privé-persoon In de eerste versie van de code viel Personeelslog op dat de vakbondswerkgever ook regels stelde aan de manier waarop werknemers in hun vrije tijd communiceren. In de nieuwe code maakt het CNV nadrukkelijk duidelijk dat dit niet de bedoeling is. "Deze richtlijnen hebben enkel te maken met situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen werk en privé. Weblogs, fora en netwerken waar je alleen als privépersoon actief bent – over hobby, familie en andere activiteiten die geen raakvlak hebben met de werksituatie – vallen hier expliciet niet onder." In lijn hiermee bemoeit het CNV zich dan ook niet meer met wat werknemers privé publiceren op netwerksites. In de oude code stond nog dat werknemers in online sociale netwerken zich "bewust zijn van hun relatie" met de werkgever. En dat zij ervoor moesten zorgen dat "profiel en de inhoud in overeenstemming is met hoe je je in tekst, beeld en geluid zou presenteren ten overstaan van collega's en klanten". Omgangsvormen Een ander verschil is dat de oude code uitgebreide fatsoensregels had. "Werknemers respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Als je publiceert over een concurrent zorg je ervoor dat wat je zegt feitelijk en juist is, zonder een concurrent in diskrediet te brengen. Vermijd daarbij onnodige of onproductieve argumenten, die leiden tot niets. Gooi geen olie op het vuur in debatten, maar blijf feitelijk." In de nieuwe code zijn de omgangsvormen niet meer te vinden in de richtlijnen, maar als tips in een inleidend kader: "Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd." Eigen verantwoordelijkheid Met de nieuwe code geeft het CNV als werkgever aan méér te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van zijn werknemers. Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

Nieuwe CNV-code: geen regels voor privé gebruik social mediaWerknemers moeten zelf weten hoe zij in hun vrije tijd communiceren op netwerksites als Hyves, Facebook, Twitter, op weblogs en in online discussies. Dat blijkt uit de nieuwe gedragscode die vakbond CNV heeft opgesteld voor het gebruik van social media.
Deze aanpassing is belangrijk omdat de vakbond haar code ook actief aanbiedt aan werkgevers.

Steeds meer werkgevers èn werknemers blijken behoefte te hebben aan een code die de grenzen aangeeft bij het gebruik van social media door werknemers. Het gaat hierbij om het publiceren van informatie, filmpjes en foto's op netwerksites als Hyves, Facebook, Flickr, Youtube, Twitter, het schrijven van weblogs en het deelnemen aan online discussies.
Voor vakbond CNV was dat aanleiding om deze zomer een 'social media-protocol' te publiceren voor haar eigen werknemers.

Kritiek op oude code
Op dit protocol van het CNV was de nodige kritiek, onder meer van Personeelslog. Deze heeft geleid tot forse aanpassingen.

De belangrijkste regels uit de nieuwe CNV-gedragscode:

 • Werknemers mogen kennis en andere waardevolle informatie delen als die "niet vertrouwelijk is of schadelijk" voor de werkgever of voor zijn klanten, partners of leveranciers

 • Als het onderwerp waarover werknemers publiceren "te maken kan hebben" met hun werkgever, maken zij kenbaar of ze op persoonlijke titel publiceren. Als zij namens de werkgever spreken, vermelden zij hun organisatie en functie

 • Werknemers mogen actief zijn op social media, "mits het werk er niet onder lijdt"

 • Werknemers doen er verstandig aan met hun leidinggevende te overleggen "bij de geringste twijfel".
 • Privé-persoon
  In de eerste versie van de code viel Personeelslog op dat de vakbondswerkgever ook regels stelde aan de manier waarop werknemers in hun vrije tijd communiceren.
  In de nieuwe code maakt het CNV nadrukkelijk duidelijk dat dit niet de bedoeling is.

  "Deze richtlijnen hebben enkel te maken met situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen werk en privé. Weblogs, fora en netwerken waar je alleen als privépersoon actief bent – over hobby, familie en andere activiteiten die geen raakvlak hebben met de werksituatie – vallen hier expliciet niet onder."

  In lijn hiermee bemoeit het CNV zich dan ook niet meer met wat werknemers privé publiceren op netwerksites.
  In de oude code stond nog dat werknemers in online sociale netwerken zich "bewust zijn van hun relatie" met de werkgever. En dat zij ervoor moesten zorgen dat "profiel en de inhoud in overeenstemming is met hoe je je in tekst, beeld en geluid zou presenteren ten overstaan van collega's en klanten".

  Omgangsvormen
  Een ander verschil is dat de oude code uitgebreide fatsoensregels had.

  "Werknemers respecteren degene tot wie zij zich richten. Etnische laster, persoonlijke beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. Als je publiceert over een concurrent zorg je ervoor dat wat je zegt feitelijk en juist is, zonder een concurrent in diskrediet te brengen. Vermijd daarbij onnodige of onproductieve argumenten, die leiden tot niets. Gooi geen olie op het vuur in debatten, maar blijf feitelijk."

  In de nieuwe code zijn de omgangsvormen niet meer te vinden in de richtlijnen, maar als tips in een inleidend kader:

  "Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd."

  Eigen verantwoordelijkheid
  Met de nieuwe code geeft het CNV als werkgever aan méér te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van zijn werknemers.

  Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.