Personeelslog

Nieuwe rol voor HR: keuzearchitect om werknemers te beïnvloeden

Omdat we het druk hebben, vallen we voor veel beslissingen terug op onze routine, op de automatische piloot. Door mensen duwtjes in de juiste richting te geven ('nudges'), kunnen ze geholpen worden een goed besluit te nemen. Voorzichtig ontdekken werkgevers en HR-professionals de voordelen van deze manier van gedragsbeïnvloeding, van nudging.

De term nudging bestaat eigenlijk pas sinds 2008. Richard Thaler en Cass Sunstein, twee Amerikaanse hoogleraren, gelden als uitvinder van deze term. Maar de slimmigheidjes om mensen te helpen de gewenste beslissing te nemen, bestaan al veel langer.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Zonder dat we ons er bewust van zijn
Nudging is omstreden omdat deze techniek het gedrag van mensen beïnvloedt (of manipuleert) zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. De meeste van onze dagelijkse beslissingen nemen we niet op basis van rationele afwegingen, maar op onze automatische piloot.
Met nudging worden we - zonder dat we het doorhebben - gestimuleerd om "de juiste beslissing" te nemen. Zo zijn er bedrijfskantines die gezond eten promoten door fruit op ooghoogte te presenteren en ongezonde snacks juist minder in het zicht te leggen.

HR als keuzearchitect
Ook voor HR-professionals kunnen nudging-technieken interessant zijn. Zo heeft de NSvP (Nederlandse Stichting voor Psychotechniek) voor 15 juni een Omkeerevent georganiseerd waarin bedrijven nadenken hoe ze nudges kunnen gebruiken om leren en ontwikkelen te stimuleren bij werknemers.
Volgens de NSvP kan HR de werkomgeving zo inrichten dat werknemers makkelijker keuzes maken die hun professionele ontwikkeling ten goede komen. HR krijgt hierbij een nieuwe rol, die van "keuzearchitect".

Maak gedrag makkelijk, aantrekkelijk, sociaal en bijtijds
Hoe kunnen bedrijven met nudging het gedrag van werkgevers beïnvloeden? Het Behavioural Insights Team dat de Engelse regering op dit terrein ondersteunt, heeft daarvoor het EAST-kader ontwikkeld:

    • Easy: maak het gedrag makkelijk. Bijvoorbeeld door de gewenste keuze als standaard-optie aan te bieden of door complexe doelen op te knippen in eenvoudige, kleine stappen
    • Attractive: maak het aantrekkelijk. Dat kan door er positieve aandacht aan te besteden of door het gewenste gedrag te belonen
    • Social: maak het sociaal, door te laten te zien dat ook andere collega's het gewenste gedrag tonen, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding
    • Timely: kies een passend moment. Zo kan een functioneringsgesprek worden gebruikt om met de werknemer leren en ontwikkelen te bespreken.


Automatische denkfouten uitbannen
Zo geformuleerd, lijken het misschien open deuren. Toch zijn er nog weinig werkgevers die er als keuzearchitect in slagen de werkomgeving zo in te richten dat het "bijna onmogelijk is dat automatische denkfouten in ons gedrag sluipen", zoals NSvP het verwoordt.
Volgens nudgers zijn werkgevers niet slim als zij hun medewerkers op zo'n manier keuzes voorschotelen dat ze uit onverschilligheid snel de "verkeerde" beslissing kunnen nemen.

Wie zich niet laat afschrikken door deze paternalistische houding van gedragspsychologen, kan op de website Innovatief in Werk van NSvP veel interessante informatie vinden over nudging door werkgevers.