Personeelslog

NVP: HR-vak professionaliseren met gedragscode

Om het HR-vak te professionaliseren, lanceert beroepsvereniging NVP eind deze maand haar P&O-gedragscode. Maar daar blijft het niet bij. De NVP werkt aan een systeem van certificering van HR-professionals.

Om het HR-vak te professionaliseren, lanceert beroepsvereniging NVP eind deze maand haar P&O-gedragscode. Maar daar blijft het niet bij. De NVP werkt aan een systeem van certificering van HR-professionals.

Het HR-vak staat in Nederland op een hoog niveau. Een verbetering van het “strategisch HRM” is mogelijk door HR-managers en HRM-opleidingen te certificeren. Dat concludeert Job Hoogendoorn in zijn proefschrift ‘Kan Strategisch HRM (veel) beter?’. Hoogendoorn is hoofddocent human resource management bij de Rotterdam School of Management.

Discussie over certificering
Dat de aanbeveling van Hoogendoorn mooi getimed is, bleek uit de discussie over de HR-certificering, die ontstond bij Personeelsnet. Daar kondigde NVP-directeur Rob van den Hurk aan dat de beroepsvereniging werkt aan “een model voor certificering”.
De ambities van de NVP hiermee blijken groot. “De zin ervan schuilt met name in een landsbrede beweging om het P&O-potentieel op een hoger plan te brengen en aan te sluiten bij de arbeidsmarktbehoeftes. Bovendien willen we dat P&O-professionals de Nederlandse economie daardoor meer waarde toevoegen”, aldus Van den Hurk bij Personeelsnet.
Het eerste resultaat hiervan presenteert de NVP op 29 juni met haar P&O beroeps- en gedragscode.

P&O beroeps- en gedragscode
De Engelse HR-beroepsvereniging, CIPD, werkt al veel langer met een ‘Code of Professional Conduct’. Onlangs heeft CIPD deze code geactualiseerd.
In 20 regels beschrijft CIPD het gedrag dat zij verwacht van haar leden. Het eerste gebod: “Leden van CIPD zullen hun professionele kennis en competenties onderhouden”.
Concreter dan dit wordt de Engelse HR-gedragscode niet. Het blijft bij mooie woorden.

Misschien dat de Nederlandse P&O beroeps- en gedragscode meer concrete eisen stelt aan de HR-professionals. Niet voor niets ziet de NVP-directeur de nieuwe code als een start van het NVP-model voor certificering.

Géén beschermd beroep
Het NVP-model voor certificering zal staan of vallen met het belang dat werkgevers eraan hechten. HR is immers géén beschermd beroep, zoals de huisarts dat bijvoorbeeld wel is.
Een huisarts moet aan opleidingseisen voldoen om zich te kunnen registreren. Deze registratie geldt voor vijf jaar. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet de huisarts aan strenge eisen voldoen: zoals een minimaal aantal uren praktijkervaring, tenminste 40 uur per jaar deelnemen aan geaccrediteerde deskundigheidsbevordering, waaronder intercollegiale toetsing.

De NVP zal de certificering van de HR-beroepsgroep niet kunnen afdwingen. Hooguit kan de beroepsvereniging certificering verplicht stellen voor de NVP-leden. Maar of de NVP dit aandurft na een jarenlange afkalving van haar ledenbestand, lijkt niet waarschijnlijk.