Personeelslog

Overheid moet vernieuwen met langzittend personeel

De werknemers van de rijksoverheid blijven gemiddeld veel langer werken bij dezelfde werkgever dan werknemers in het bedrijfsleven. Omdat de overheid de komende jaren zal inkrimpen, is er weinig ruimte om vers bloed aan te trekken. En als er al extern kan worden geworven, krijgt het rijk als gevolg van de ontgroening en vergrijzing te maken met een grote concurrentie van andere werkgevers. Het HR-beleid van het rijk zal zich daarom steeds meer richten op de interne arbeidsmarkt. Een grotere interne mobiliteit moet "verstarring van het overheidspersoneel" voorkomen. 60% van het personeel bij de rijkoverheid werkt langer dan tien jaar voor dezelfde werkgever. Bij het bedrijfsleven geldt dit slechts voor 32% van de werknemers. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Rijk 2009. Zittend personeel Het kabinet heeft grote ambities met het vernieuwen van de rijksoverheid. "Dat zal in grote mate moeten gebeuren met het zittend personeel", constateert de Arbeidsmarktmonitor. De inkrimping van het aantal ambtenaren en de krappe arbeidsmarkt bieden "ongunstige condities voor het in voldoende mate van de externe arbeidsmarkt betrekken van nieuw talent". Interne arbeidsmarkt De HR-professionals van het rijk zullen de komende jaren alles uit de kast moeten trekken om de interne arbeidsmarkt in beweging te krijgen. Zij willen "verstarring" tegengaan èn voorkomen van “personeel waar te lang een te eenzijdig beroep op wordt gedaan". Als één van de middelen om de doorstroom te bevorderen, noemt de Monitor "limitering functieverblijfsduur". Een nadere toelichting ontbreekt, maar in gewoon Nederlands betekent dit dat het rijk als werkgever een maximum wil stellen aan het aantal jaren dat ambtenaren in dezelfde functie mogen werken. Arbeidsmarktmonitor met 131 tabellen Hoewel de Arbeidsmarktmonitor Rijk weinig woorden besteedt aan het nieuwe HR-beleid, geeft het wel veel cijfers voor een onderbouwing hiervan. De monitor telt maar liefst 131 tabellen, die niet alleen voor overheidswerkgevers interessant zijn. Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

Ministeries vernieuwen met langzittend personeelDe werknemers van de rijksoverheid blijven gemiddeld veel langer werken bij dezelfde werkgever dan werknemers in het bedrijfsleven.

Omdat de overheid de komende jaren zal inkrimpen, is er weinig ruimte om vers bloed aan te trekken. En als er al extern kan worden geworven, krijgt het rijk als gevolg van de ontgroening en vergrijzing te maken met een grote concurrentie van andere werkgevers.

Het HR-beleid van het rijk zal zich daarom steeds meer richten op de interne arbeidsmarkt. Een grotere interne mobiliteit moet "verstarring van het overheidspersoneel" voorkomen.

60% van het personeel bij de rijkoverheid werkt langer dan tien jaar voor dezelfde werkgever. Bij het bedrijfsleven geldt dit slechts voor 32% van de werknemers. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Rijk 2009.

Zittend personeel
Het kabinet heeft grote ambities met het vernieuwen van de rijksoverheid. "Dat zal in grote mate moeten gebeuren met het zittend personeel", constateert de Arbeidsmarktmonitor. De inkrimping van het aantal ambtenaren en de krappe arbeidsmarkt bieden "ongunstige condities voor het in voldoende mate van de externe arbeidsmarkt betrekken van nieuw talent".

Interne arbeidsmarkt
De HR-professionals van het rijk zullen de komende jaren alles uit de kast moeten trekken om de interne arbeidsmarkt in beweging te krijgen. Zij willen "verstarring" tegengaan èn voorkomen van “personeel waar te lang een te eenzijdig beroep op wordt gedaan".

Als één van de middelen om de doorstroom te bevorderen, noemt de Monitor "limitering functieverblijfsduur". Een nadere toelichting ontbreekt, maar in gewoon Nederlands betekent dit dat het rijk als werkgever een maximum wil stellen aan het aantal jaren dat ambtenaren in dezelfde functie mogen werken.

Arbeidsmarktmonitor met 131 tabellen
Hoewel de Arbeidsmarktmonitor Rijk weinig woorden besteedt aan het nieuwe HR-beleid, geeft het wel veel cijfers voor een onderbouwing hiervan. De monitor telt maar liefst 131 tabellen, die niet alleen voor overheidswerkgevers interessant zijn.

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.