Personeelslog

Persoonlijker managementstijl nodig voor thuiswerkers

De traditionele managementstijl werkt niet bij thuiswerkers. Om werknemers die op afstand werken erbij te houden, moeten managers een persoonlijke relatie opbouwen met deze medewerkers. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

De traditionele managementstijl werkt niet bij thuiswerkers. Om werknemers die op afstand werken erbij te houden, moeten managers een persoonlijke relatie opbouwen met deze medewerkers. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Nu het economisch tij nog steeds tegen zit, neemt de belangstelling voor thuiswerken af. Werknemers vrezen dat hun afwezigheid op de traditionele werkplek hun loopbaan kan schaden. En werkgevers als Yahoo! herontdekken het belang van het kantoor.

Uit het oog verloren
Uit onderzoek van de Universiteit van Illinois blijkt dat thuiswerkers nogal eens uit het oog worden verloren. Om te voorkomen dat deze werknemers geïsoleerd raken, is het belangrijk dat managers hun stijl aanpassen.

Volgens onderzoeker Ravi Gajendran werkt het traditionele leidinggeven niet goed bij thuiswerkers. Hij karakteriseert dit als een onpersoonlijke managementstijl waarbij alle werknemers op dezelfde manier worden behandeld en als onderling uitwisselbaar worden gezien.
Een manager moet met thuiswerkers juist een één op één-relatie aangaan. Belangrijk hierbij zijn vertrouwen, loyaliteit, onderlinge feedback en steun.

Virtueel team
Leidinggeven aan een virtueel team is ingewikkeld. Omdat de manager zijn werknemers niet dagelijks ziet, is het moeilijk om in te schatten of ze gemotiveerd aan de slag zijn. Heeft een medewerker een dipje? Of zit hij juist in een flow?
Daar komt bij dat thuiswerkers de sociale kant van het werk missen: het koffie drinken, de gezamenlijke lunch, de borrel.

Om deze nadelen van het op afstand werken tegen te gaan, vraagt de thuiswerker méér persoonlijke aandacht van de leidinggevende dan zijn traditionele kantoorcollega.

Waardering
Gajendran noemt het "een groot gevaar van een virtueel team" dat het werk van thuiswerkers niet wordt opgemerkt en gewaardeerd.
"Je wilt niet dat medewerkers het gevoel hebben dat ze in het luchtledige werken", aldus Gajendran in BusinessNews Daily.  Leiders zijn belangrijk, niet alleen om thuiswerkers bij het bedrijf betrokken te houden, maar ook om "deze onzichtbare medewerkers zichtbaar maken".