Personeelslog

Power to the people

Al eerder schreef dit weblog over het eind van de vaste baan, zoals Volkskrant-econoom Frank Kalshoven dat wenst. In een korte serie columns heeft Kalshoven geprobeerd CNV-voorzitter René Paas duidelijk problemen te maken wat er mis is aan de huidige ontslagbescherming. Een actueel onderwerp waarover in de polder (bij de SER dus) veel te doen is. In het slot van zijn serie openbaart Van Kalshoven dit weekend zijn programma om een eind te maken aan de vaste baan: 1. Arbeidscontracten voor onbepaalde tijd worden bij wet omgezet in overeenkomsten voor een bepaalde tijd (zeg vijf). 2. Ontslagbescherming geldt binnen de vijfjaarperiode van het arbeidscontract. Alle andere ontslagregels en -vergunningen kunnen worden afgeschaft. De ontslagvergoeding wordt beperkt tot een maand salaris per jaar dat de werknemer nog had te gaan. 3. De WW gaat pas in na de salarismaanden uit de ontslagvergoeding. 4. Werkgevers storten jaarlijks verplicht een bedrag op de individuele scholingsrekening van iedere werknemer. 5. De overheid verdubbelt het bedrag op de individuele scholingsrekening. 6. Werklozen met een lagere opleiding dan hbo kan voor een langere opleiding aanspraak maken op een scholingsinkomen op WW-niveau. 7. Het stapelen van diploma's in het onderwijs wordt bevorderd in plaats van ontmoedigd. 8. Er komt een einde aan het verhuizen van pensioenen van het ene fonds naar het andere. Pensioenen wordt losgekoppeld van bedrijf of sector. Met deze set van maatregelen wil Van Kalshoven werknemers weerbaarder en onafhankelijker maken. Power to the people. Maar of de vakbeweging en haar achterban dit ook zo zal zien, valt te betwijfelen.

Al eerder schreef dit weblog over het eind van de vaste baan, zoals Volkskrant-econoom Frank Kalshoven dat wenst. In een korte serie columns heeft Kalshoven geprobeerd CNV-voorzitter René Paas duidelijk problemen te maken wat er mis is aan de huidige ontslagbescherming. Een actueel onderwerp waarover in de polder (bij de SER dus) veel te doen is.

In het slot van zijn serie openbaart Van Kalshoven dit weekend zijn programma om een eind te maken aan de vaste baan:
1. Arbeidscontracten voor onbepaalde tijd worden bij wet omgezet in overeenkomsten voor een bepaalde tijd (zeg vijf).
2. Ontslagbescherming geldt binnen de vijfjaarperiode van het arbeidscontract. Alle andere ontslagregels en -vergunningen kunnen worden afgeschaft. De ontslagvergoeding wordt beperkt tot een maand salaris per jaar dat de werknemer nog had te gaan.
3. De WW gaat pas in na de salarismaanden uit de ontslagvergoeding.
4. Werkgevers storten jaarlijks verplicht een bedrag op de individuele scholingsrekening van iedere werknemer.
5. De overheid verdubbelt het bedrag op de individuele scholingsrekening.
6. Werklozen met een lagere opleiding dan hbo kan voor een langere opleiding aanspraak maken op een scholingsinkomen op WW-niveau.
7. Het stapelen van diploma's in het onderwijs wordt bevorderd in plaats van ontmoedigd.
8. Er komt een einde aan het verhuizen van pensioenen van het ene fonds naar het andere. Pensioenen wordt losgekoppeld van bedrijf of sector.

Met deze set van maatregelen wil Van Kalshoven werknemers weerbaarder en onafhankelijker maken. Power to the people. Maar of de vakbeweging en haar achterban dit ook zo zal zien, valt te betwijfelen.