Personeelslog

'Power to the people' is juist elitair

Volkskrant-columnist Frank Kalshoven heeft in een serie van vier colums geprobeerd CNV-voorzitter René Paas uit te leggen waarom er een einde moet komen aan de huidige ontslagbescherming. In zijn weblog slaat de CNV-voorzitter terug. Eén ding is duidelijk. Paas is niet overtuigd. "Veel mensen zoeken zekerheid. Dat is een nogal voor de hand liggende behoefte, zeker in een wereld die steeds meer onzekerheden kent. Kalshoven veegt er de vloer mee aan. ‘De tijd van liftetime employment is voorbij’, schrijft hij. Maar zijn oplossing is om de onzekerheid nog wat te laten toenemen, want dat daagt mensen uit het beste in zichzelf naar boven te halen. Dat is in de eerste plaats een nogal elitaire benadering. Hoogopgeleide professionals kunnen wellicht met die onzekerheid omgaan, maar heel veel mensen missen die vaardigheden", reageert Paas. "Onzekerheid stimuleert mensen evenmin om in zichzelf te investeren als teveel zekerheid. Ook werkgevers zullen drie keer nadenken in welke medewerkers ze willen investeren en welke ze over een paar jaar dumpen", is een ander tegen-argument van Paas. "Een vast contract is een basiszekerheid, en tegelijk een prikkel voor werkgevers en werknemers om te blijven investeren. Vijfjaarscontracten bieden – anders dan Kalshoven beweert – bepaald niet meer zicht op goed geschoolde werknemers dan vaste banen." "Wie al te makkelijk afstand doet van de bestaande ontslagbescherming, gooit het kind weg met het badwater", aldus Paas. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Zaterdag wellicht weer in de Volkskrant met een nieuwe column van Kalshoven en de komende maanden zeker in de SER waarin werkgevers en werknemers ruziën over een mogelijke versoepeling van het ontslagrecht.

Volkskrant-columnist Frank Kalshoven heeft in een serie van vier colums geprobeerd CNV-voorzitter René Paas uit te leggen waarom er een einde moet komen aan de huidige ontslagbescherming. In zijn weblog slaat de CNV-voorzitter terug.

Eén ding is duidelijk. Paas is niet overtuigd. "Veel mensen zoeken zekerheid. Dat is een nogal voor de hand liggende behoefte, zeker in een wereld die steeds meer onzekerheden kent. Kalshoven veegt er de vloer mee aan. ‘De tijd van liftetime employment is voorbij’, schrijft hij. Maar zijn oplossing is om de onzekerheid nog wat te laten toenemen, want dat daagt mensen uit het beste in zichzelf naar boven te halen. Dat is in de eerste plaats een nogal elitaire benadering. Hoogopgeleide professionals kunnen wellicht met die onzekerheid omgaan, maar heel veel mensen missen die vaardigheden", reageert Paas.
"Onzekerheid stimuleert mensen evenmin om in zichzelf te investeren als teveel zekerheid. Ook werkgevers zullen drie keer nadenken in welke medewerkers ze willen investeren en welke ze over een paar jaar dumpen", is een ander tegen-argument van Paas. "Een vast contract is een basiszekerheid, en tegelijk een prikkel voor werkgevers en werknemers om te blijven investeren. Vijfjaarscontracten bieden – anders dan Kalshoven beweert – bepaald niet meer zicht op goed geschoolde werknemers dan vaste banen."
"Wie al te makkelijk afstand doet van de bestaande ontslagbescherming, gooit het kind weg met het badwater", aldus Paas. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Zaterdag wellicht weer in de Volkskrant met een nieuwe column van Kalshoven en de komende maanden zeker in de SER waarin werkgevers en werknemers ruziën over een mogelijke versoepeling van het ontslagrecht.