Personeelslog

Recruiter vraagt kandidaat om zijn Facebook-wachtwoord

Sommige Amerikaanse werkgevers nemen geen genoegen met afgeschermde informatie van kandidaten op netwerksites als Facebook en Twitter. Ze vragen kandidaten tijdens sollicitatieprocedures hen toegang te geven tot deze informatie.

Privacy sollicitanten in gevaar door snuffelende werkgeversSommige Amerikaanse werkgevers nemen geen genoegen met afgeschermde informatie van kandidaten op netwerksites als Facebook en Twitter. Ze vragen kandidaten tijdens sollicitaties hen toegang te geven tot deze informatie.

Privacy lijkt steeds meer een begrip te worden uit een ver verleden.

Privacy afschermen
Netwerksites als Facebook geven - gedwongen door de publieke opinie - hun gebruikers de mogelijkheid om hun privacy af te schermen. Bijvoorbeeld door hen nauwkeurig te laten bepalen wie hun informatie, foto's, video's en status-updates mogen zien.
De mogelijkheden hiervoor worden steeds nauwkeuriger, maar Facebook en de andere netwerksites hebben deze vaak ver weggefrommeld in de instellingen. Maar de mensen die hiervoor de moeite willen doen, kunnen ver komen met het beschermen van hun privacy.

Checken achtergrond kandidaten
Dat openbare profielen van kandidaten op internet worden nagelopen, is voor veel recruiters al de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor sommige Amerikaanse werkgevers is dit nog niet genoeg. Zeker niet nu steeds meer kandidaten een deel van hun Facebook-informatie afschermen voor al te nieuwsgierige buitenstaanders.

Facebook-profiel als voorspeller van succes
De grenzeloze nieuwsgierigheid van werkgevers wordt overigens aangewakkerd door de wetenschap. Uit wetenschappelijk onderzoek komen de eerste, voorzichtige aanwijzingen dat een Facebook-profiel een goede voorspeller kan zijn voor de prestaties van een werknemer.

Zo hebben wetenschappers HR-professionals gevraagd om Facebook-profielen te beoordelen op de 'the big five' persoonlijkheidsdimensies: extraversie, vriendelijkheid/inschikkelijkheid, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en openheid voor ervaringen en idee├źn.
Na zes maanden hebben de onderzoekers de leidinggevenden gevraagd naar hun oordeel. Uit een vergelijking bleek dat de HR-professionals op basis van een bezoekje aan een Facebook-pagina van tien minuten goed scoorden met hun voorspellingen, met name voor intelectuele nieuwsgierigheid, vriendelijkheid en zorgvuldigheid.

Beter dan IQ-test?
Uit een ander onderzoek bleek dat op basis van Facebook betere voorspellingen mogelijk zijn voor het succes van een student dan op basis van een IQ-test.
Beide onderzoeken zijn overigens zeer kleinschalig van een opzet. De wetenschappers vinden het zelf dan ook veel te vroeg voor werkgevers om op basis van een Facebook-pagina vergaande conclusies te trekken over een kandidaat.

Inlognaam en wachtwoord gevraagd
Hoe wankel de wetenschappelijke basis ook is om Facebook te gebruiken als voorspeller van het succes dat een kandidaat zal boeken, de informatie op netwerksites blijft voor recruiters hoe dan ook interessant om de achtergrond van de sollicitant te checken.
In Amerikaanse media is hierover een discussie ontstaan omdat sommige werkgevers heel ver gaan om hun nieuwsgierigheid te bevredigen.
Ze vragen bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek kandidaten simpelweg om hun inlognaam en wachtwoord van hun Facebook- of Twitter-account. Na een klacht hierover liet een werkgever de sollicitanten zelf inloggen, zodat recruiters konden meekijken wat de kandidaat op Facebook had te melden aan zijn intiemste vrienden.

Sollicitatie-correcte Facebook-pagina
Het recht op privacy dat ook kandidaten en werknemers hebben, is op zich al genoeg reden om deze ontwikkeling te stoppen. Bovendien zal het niet werken. Niks staat sollicitanten in de weg om een een 'sollicitatie correcte'-Facebook-pagina aan te maken (inclusief het oppoetsen van hun leven naar de persoonlijksheids-dimensies die bij hun loopbaan passen) en een 'geheime' Facebook-pagina voor hun intimi.

Update 23 maart:
Inmiddels heeft Facebook bij monde van chief privacy officer Erin Egan de praktijken scherp veroordeeld. Egan zegt dat Facebook er alles aan zal doen om te voorkomen dat werkgevers op deze manier de privacy schenden van kandidaten en werknemers.

Interessant hierbij is dat Facebook de werkgevers erop wijst dat ze juridische risico's lopen. Bijvoorbeeld doordat ze via Facebook gegevens ontdekken die bij afwijzing van de sollicitant kunnen leiden tot claims vanwege discriminatie. Of wat te denken van een recruiter die via Facebook ontdekt dat een kandidaat mogelijk betrokken is bij criminele activiteiten?