Personeelslog

Recruiters kunnen prima selecteren, maar absoluut niet werven

Selecteren kunnen recruiters als géén ander, maar het werven van kandidaten is bij hen niet in goede handen. In de laatste aflevering van de serie over wervende vacatureteksten vraagt gastblogger Marloes Reniers zich af waarom we arbeidsmarktcommunicatie overlaten aan recruiters. Zij bewijzen immers dagelijks dat zij van dit specialisme géén verstand hebben.

Eerlijk is eerlijk: de meeste recruiters verstaan hun vakgebied uitstekend en weten feilloos de beste kandidaat te selecteren uit een enorme stapel CV’s.

Slechte cijfers voor communicatie
Als we naar de uitkomsten van de Vacaturetestdagen 2010 kijken, dan blijkt het schrijven van vacatureteksten echter niet de sterkste eigenschap van recruiters.

Kijk maar eens naar de gemiddelde rapportcijfers die experts gaven voor de vacatureteksten:

    • Aantrekkelijkheid (opmaak en vormgeving): 4,9
    • Wie (eisen die de organisatie aan de kandidaat stelt): 6,0
    • Wat (omschrijving baan en werkgever): 5,1
    • Waarom (aanbod werkgever): 4,9
    • Waar & wanneer (call to action): 4,6


‘Wie´ scoort gelukkig voldoende
De dimensie ‘Wie’ is de enige die een voldoende scoort. Maar als de recruiter niet eens weet wie hij of zij zoekt, dan wordt het héél ingewikkeld om de juiste kandidaat te selecteren. De beoogde kandidaat is immers het vertrekpunt van het hele recruitmentproces.

Voor organisaties die op deze dimensie een onvoldoende hebben gescoord, wordt het de hoogste tijd om orde op zaken te stellen.
Dit geldt overigens ook voor organisaties die een 6 gescoord hebben. Want als het recruitmentproces hier al met zo’n laag cijfer begint, komt het geheel snel op een onvoldoende uit.

Ruime arbeidsmarkt is géén excuus
Al met al schort er nog veel aan de vacatureteksten in Nederland. Met het oog op het aantrekken van de markt is het zorgelijk dat recruiters niet goed in staat zijn om de juiste kandidaten aan de poort te krijgen. Zonder kandidaten is het moeilijk selecteren!

Misschien dat nu tijdens de economische crisis de noodzaak van een goede vacaturetekst minder groot is dan wanneer er krapte op de arbeidsmarkt heerst. Maar dat is geen excuus voor het grote aantal slechte vacatureteksten.
Als je in staat bent om een goede vacaturetekst te schrijven, dan doe je dat altijd en niet alleen wanneer de markt daar om vraagt. Een vacaturetekst zegt namelijk ook iets over de organisatie. Een fatsoenlijke vacaturetekst wekt toch een hele andere indruk wekt dan een slordige?

Arbeidsmarktcommunicatie een vak apart!
De vraag is: hoe kan het dat recruiters wel in staat zijn om de juiste kandidaten te selecteren, maar niet om de beoogde doelgroep aan te sporen tot solliciteren?

Naar mijn mening komt dit doordat recruitment en arbeidsmarktcommunicatie twee compleet verschillende vakgebieden zijn.

Bij arbeidsmarktcommunicatie gaat het over structureel communiceren naar de interne en externe arbeidsmarktdoelgroepen en hun beïnvloeders. Het doel daarvan is niet alleen het werven van nieuwe medewerkers, maar ook het positief beïnvloeden van het werkgeversmerk en het contact onderhouden met huidige, potentiële en oud-medewerkers.

Recruitment daarentegen behelst het werven, selecteren èn aannemen van nieuwe medewerkers.

Géén core business
Toch is een recruiter ‘belast’ met arbeidsmarktcommunicatie, terwijl dat niet zijn of haar ‘core business’ is. Het wervingsgedeelte maakt immers maar een klein onderdeel uit van het totale recruitmentproces.
Het resultaat hiervan is dat interne functieprofielen vaak klakkeloos worden overgenomen in vacatureteksten. En dan te bedenken dat een goede vacaturetekst de basis is van een succesvolle werving.

Moet de arbeidsmarktcommunicatie dan wel gedaan door een recruiter, die er eigenlijk geen verstand van heeft?
Of moet er in de opleiding Personeel & Arbeid meer aandacht komen voor zowel arbeidsmarktcommunicatie als het wervingsgedeelte? Ik ben benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt.

Lees ook:
De eerdere afleveringen van de serie Wervende vacatureteksten schrijven:
Wervende vacatureteksten schrijven blijkt niet makkelijk.
Aan zoveel eisen kan géén kandidaat voldoen
Opvallen alleen is niet genoeg
De opmaak, want het oog wil ook wat.

Marloes Reniers is campaign manager bij Campaign Group, een bureau gespecialiseerd in “trefzekere jobmarketing”.

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.