Personeelslog

Regeerakkoord: geen sociale hervormingen?

De afgelopen dagen was er al het nodige uitgelekt. Vandaag maakten de partijleiders van CDA, PvdA en ChristenUnie hun complete coalitieakkoord bekend. Na de hervormingen van de vorige kabinetten Balkenende lijkt er op het eerste gezicht rust te komen op het sociale front. Maar P&O'ers die denken dat ze gevrijwaard blijven van grote veranderingen in wetten en regels, vergissen zich. Het regeerakkoord heeft veel mooie woorden: groei, duurzaamheid, respect, solidariteit. De maatregelen die hierbij horen, hebben de partijen in globale termen neergepend. Wie het akkoord goed leest, ziet al veel veranderingen: nieuwe regels rondom pensionering, uitbreiding van de levensloopregeling, nieuwe loonkostensubsidies en maatregelen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te krijgen. Zonder dat de verse coalitiegenoten precies duidelijk maken wat ze bedoelen, komen er nieuwe varianten van werk voor mensen die anders langdurig van een uitkering afhankelijk zijn: participatiebanen, participatieplaatsen, brugbanen, opstapbanen en investeringsbanen. Het globale akkoord belooft zo al veel nieuw HRM-jargon. De coalitie heeft er bewust voor gekozen dit soort maatregelen niet alvast uit te werken. "Geen blauwdrukken van bovenaf, maar zoeken naar draagvlak, open staan voor initiatieven van burgers, streven naar maatwerk en waar mogelijk decentralisatie", hebben de partijen afgesproken onder leiding van informateur en beroepspolderaar Wijffels. Nog voor de zomer wil het nieuwe kabinet een participatietop beleggen met sociale partners en gemeenten. En de thema's die het kabinet hiervoor alvast agendeert, zullen tot nog meer veranderingen leiden: "arbeidsmarktbeleid, scholing en opleidingen (employability), WW en flexibilisering en de betekenis van het ontslagrecht daarvoor". En zo komt het dat de coalitiepartners, ondanks de grote behoefte van de burgers aan "houvast en geborgenheid", polderend veel op de schop zullen nemen. Lees ook: De pijlers uit het regeerakkoord voor HR-professionals (Personeelsnet). Gratis HRM-nieuws en vacatures per mail Met de gratis e-mailnieuwsbrief van Personeelsnet blijf je makkelijk op de hoogte van het belangrijkste HRM-nieuws en P&O-vacatures.

De afgelopen dagen was er al het nodige uitgelekt. Vandaag maakten de partijleiders van CDA, PvdA en ChristenUnie hun complete coalitieakkoord bekend. Na de hervormingen van de vorige kabinetten Balkenende lijkt er op het eerste gezicht rust te komen op het sociale front. Maar P&O'ers die denken dat ze gevrijwaard blijven van grote veranderingen in wetten en regels, vergissen zich.

Het regeerakkoord heeft veel mooie woorden: groei, duurzaamheid, respect, solidariteit. De maatregelen die hierbij horen, hebben de partijen in globale termen neergepend.
Wie het akkoord goed leest, ziet al veel veranderingen: nieuwe regels rondom pensionering, uitbreiding van de levensloopregeling, nieuwe loonkostensubsidies en maatregelen om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te krijgen. Zonder dat de verse coalitiegenoten precies duidelijk maken wat ze bedoelen, komen er nieuwe varianten van werk voor mensen die anders langdurig van een uitkering afhankelijk zijn: participatiebanen, participatieplaatsen, brugbanen, opstapbanen en investeringsbanen. Het globale akkoord belooft zo al veel nieuw HRM-jargon.

De coalitie heeft er bewust voor gekozen dit soort maatregelen niet alvast uit te werken. "Geen blauwdrukken van bovenaf, maar zoeken naar draagvlak, open staan voor initiatieven van burgers, streven naar maatwerk en waar mogelijk decentralisatie", hebben de partijen afgesproken onder leiding van informateur en beroepspolderaar Wijffels.
Nog voor de zomer wil het nieuwe kabinet een participatietop beleggen met sociale partners en gemeenten. En de thema's die het kabinet hiervoor alvast agendeert, zullen tot nog meer veranderingen leiden: "arbeidsmarktbeleid, scholing en opleidingen (employability), WW en flexibilisering en de betekenis van het ontslagrecht daarvoor".

En zo komt het dat de coalitiepartners, ondanks de grote behoefte van de burgers aan "houvast en geborgenheid", polderend veel op de schop zullen nemen.

Lees ook: De pijlers uit het regeerakkoord voor HR-professionals (Personeelsnet).

Gratis HRM-nieuws en vacatures per mail
Met de gratis e-mailnieuwsbrief van Personeelsnet blijf je makkelijk op de hoogte van het belangrijkste HRM-nieuws en P&O-vacatures.