Personeelslog

Regeerakkoord: minder regels voor werkgevers en werknemers

Het nieuwe kabinet heeft géén grote hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt. Zo komt er geen versoepeling van het ontslagrecht en geen verkorting van de WW-duur. Maar wie het concept-regeerakkoord helemaal doorvlooit, ziet allerlei voornemens die moeten leiden tot minder regels voor werkgevers en sommige groepen werknemers. "Vrijheid en verantwoordelijkheid" is het motto van het nieuwe kabinet. Beide begrippen komen terug in de manier waarop het kabinet Rutte wil omgaan met regels op de werkvloer. Minder administratieve lasten Ook dit kabinet wil regels schrappen. Dat moet in 2012 leiden tot "10% minder regels ten opzichte van 2010". Als voorbeeld noemen de coalitiepartijen ondermeer maatregelen die de loonadministratie moeten vereenvoudigen. Na 2012 moeten de administratieve lasten jaarlijks met 5% dalen. Minder bezoek van de arbeidsinspectie Met ingang van volgend jaar wil het kabinet een 'inspectievakantie' introduceren. "Bij deugdelijke zelfregulering (certificering) kan met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden volstaan", aldus het regeerakkoord. Minder bezoeken dus van de arbeidsinspectie, al maakt het kabinet wel een uitzondering voor de controle op arbeids- en kennismigranten. Hiervoor stelt de coalitie juist extra budget en personeel beschikbaar. Opheffen Arbo-regels voor thuiswerken De coalitiepartijen willen belemmeringen voor thuis- en telewerken tegengaan. "Stringente Arbo-regels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files." Meer ruimte voor vakmanschap Al direct in de inleiding van het regeerakkoord zijn warme woorden gewijd aan de professionals in het onderwijs, de politie en de zorg. "Vakmanschap in het onderwijs, bij de politie en in de zorg weer de ruimte en respect geven die het verdient. Niet de tekentafel maar de mens staat centraal." Het meest uitgebreid gaan de partijen in op de gezondheidszorg: "In de gezondheidszorg hoort niet het management maar de uitvoering - en dus de werkvloer – centraal te staan. De verpleging en verzorging moeten hun vak terug krijgen zonder overbodige administratieve belasting." Om regels en procedures voor professionals af te schaffen, zal het nieuwe kabinet zelf regels maken in de vorm van "een normering per sector" voor de toegestane overhead. Verder kondigt het regeerakkoord een experiment aan met 'regelarme zorginstellingen'. Bij de politie is coalitie minder concreet. "Bureaucratie, overhead en procedures worden teruggedrongen. Er komt meer ruimte voor het vakmanschap van de politie. Dat leidt tot meer blauw op straat." Nieuwe regels Toch is hiermee niet het hele verhaal verteld. De nieuwe coalitie brengt niet alleen 'vrijheid' door regels en procedures af te schaffen of te versoepelen. Want de 'verantwoordelijkheid' die de coalitiepartijen verwachten van werkgevers leidt tot enkele nieuwe regels. Zo willen de coalitiepartijen dat werkgevers en werknemers in CAO's afspraken maken over "leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing)". Het kabinet zal alleen CAO's algemeen verbindend verklaren die aan deze onderwerpen aandacht besteden. Daarnaast zullen bedrijven die in aanmerking willen komen voor opdrachten van de rijksoverheid er rekening mee moeten houden dat zij "stage- en leerwerkplekken voor kwetsbare groepen" ter beschikking stellen. Lees ook: Dit regelt de regering Rutte-Verhagen voor P&O (Personeelsnet) Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

Dagbladen over de presentatie van het regeerakkoordHet nieuwe kabinet heeft géén grote hervormingsplannen voor de arbeidsmarkt. Zo komt er geen versoepeling van het ontslagrecht en geen verkorting van de WW-duur.

Maar wie het concept-regeerakkoord helemaal doorvlooit, ziet allerlei voornemens die moeten leiden tot minder regels voor werkgevers en sommige groepen werknemers.

"Vrijheid en verantwoordelijkheid" is het motto van het nieuwe kabinet. Beide begrippen komen terug in de manier waarop het kabinet Rutte wil omgaan met regels op de werkvloer.

Minder administratieve lasten
Ook dit kabinet wil regels schrappen. Dat moet in 2012 leiden tot "10% minder regels ten opzichte van 2010". Als voorbeeld noemen de coalitiepartijen ondermeer maatregelen die de loonadministratie moeten vereenvoudigen.
Na 2012 moeten de administratieve lasten jaarlijks met 5% dalen.

Minder bezoek van de arbeidsinspectie
Met ingang van volgend jaar wil het kabinet een 'inspectievakantie' introduceren. "Bij deugdelijke zelfregulering (certificering) kan met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden volstaan", aldus het regeerakkoord.
Minder bezoeken dus van de arbeidsinspectie, al maakt het kabinet wel een uitzondering voor de controle op arbeids- en kennismigranten. Hiervoor stelt de coalitie juist extra budget en personeel beschikbaar.

Opheffen Arbo-regels voor thuiswerken
De coalitiepartijen willen belemmeringen voor thuis- en telewerken tegengaan. "Stringente Arbo-regels met betrekking tot thuiswerkplekken worden opgeheven. Dit helpt ouders om werk met zorgtaken te combineren en is goed tegen de files."

Meer ruimte voor vakmanschap
Al direct in de inleiding van het regeerakkoord zijn warme woorden gewijd aan de professionals in het onderwijs, de politie en de zorg. "Vakmanschap in het onderwijs, bij de politie en in de zorg weer de ruimte en respect geven die het verdient. Niet de tekentafel maar de mens staat centraal."

Het meest uitgebreid gaan de partijen in op de gezondheidszorg: "In de gezondheidszorg hoort niet het management maar de uitvoering - en dus de werkvloer – centraal te staan. De verpleging en verzorging moeten hun vak terug krijgen zonder overbodige administratieve belasting."
Om regels en procedures voor professionals af te schaffen, zal het nieuwe kabinet zelf regels maken in de vorm van "een normering per sector" voor de toegestane overhead. Verder kondigt het regeerakkoord een experiment aan met 'regelarme zorginstellingen'.

Bij de politie is coalitie minder concreet. "Bureaucratie, overhead en procedures worden teruggedrongen. Er komt meer ruimte voor het vakmanschap van de politie. Dat leidt tot meer blauw op straat."

Nieuwe regels
Toch is hiermee niet het hele verhaal verteld. De nieuwe coalitie brengt niet alleen 'vrijheid' door regels en procedures af te schaffen of te versoepelen. Want de 'verantwoordelijkheid' die de coalitiepartijen verwachten van werkgevers leidt tot enkele nieuwe regels.

Zo willen de coalitiepartijen dat werkgevers en werknemers in CAO's afspraken maken over "leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing)". Het kabinet zal alleen CAO's algemeen verbindend verklaren die aan deze onderwerpen aandacht besteden.
Daarnaast zullen bedrijven die in aanmerking willen komen voor opdrachten van de rijksoverheid er rekening mee moeten houden dat zij "stage- en leerwerkplekken voor kwetsbare groepen" ter beschikking stellen.

Lees ook:
Dit regelt de regering Rutte-Verhagen voor P&O (Personeelsnet)

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.