Personeelslog

Regelneef van het jaar

De website Regelzucht is de verkiezing gestart voor regelneef of regelnicht van het jaar 2006. De bezoekers van de site mogen kandidaten (personen of organisaties) hiervoor voordragen. Als ik naar het P&O-vakgebied kijk, ligt het voor de hand minister Aart-Jan de Geus te nomineren. Denk maar eens aan de levensloopregeling. Personeelslog schreef daar al eerder over. Tegenover dit ingewikkelde monstrum staan moedige pogingen om tegen de stroom in de Arbo-wet te vereenvoudigen. Het afschaffen van de regels is één ding, maar aan de andere kant staat weer het optuigen van vergadercircuits tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsomstandigheden. Ik twijfel. Kijken we later terug op minister De Geus als regelneef of juist als ontregelaar? Wat vind jij? Nomineren voor regelneef of regelnicht 2006 kan nog tot 31 december via de Regelzucht-site.

Regelneef of ontregelaar?De website Regelzucht is de verkiezing gestart voor regelneef of regelnicht van het jaar 2006. De bezoekers van de site mogen kandidaten (personen of organisaties) hiervoor voordragen.

Als ik naar het P&O-vakgebied kijk, ligt het voor de hand minister Aart-Jan de Geus te nomineren. Denk maar eens aan de levensloopregeling. Personeelslog schreef daar al eerder over.
Tegenover dit ingewikkelde monstrum staan moedige pogingen om tegen de stroom in de Arbo-wet te vereenvoudigen. Het afschaffen van de regels is één ding, maar aan de andere kant staat weer het optuigen van vergadercircuits tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsomstandigheden.

Ik twijfel. Kijken we later terug op minister De Geus als regelneef of juist als ontregelaar? Wat vind jij?

Nomineren voor regelneef of regelnicht 2006 kan nog tot 31 december via de Regelzucht-site.