Personeelslog

Rijksambtenaren steeds grijzer

In 2009 is de gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar gestegen tot 44,3 jaar. Eén derde van de rijksambtenaren is ouder dan 50. Het rijk slaagt er niet in om "een aanzienlijk deel" van de jongere ambtenaren vast te houden. Want de leeftijd dat werknemers vertrekken, is met gemiddeld 42 jaar relatief laag. Dat blijkt uit het Sociaal Jaarverslag van het rijk over 2009. Als we Defensie niet meerekenen, werken bij het rijk ruim 123.000 werknemers. Lappendeken Hoewel de rijksoverheid zeer haar best doet om zich als één werkgever te positioneren, gaat er onder het rijk een lappendeken aan werkgevers schuil: de ministeries waar ambtenaren beleid maken, maar ook de uitvoeringsorganisaties waar 78% van de rijksambtenaren werken. En deze uitvoeringsorganisaties variëren bijvoorbeeld van de Belastingdienst, Rijkswaterstaat tot de Kinderbescherming en het gevangeniswezen. Gemiddeld 44,3 jaar Het sociaal jaarverslag dat ook op internet is te lezen, heeft niet voor niks het thema 'inzetbaarheid' gekregen. Want de gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar is inmiddels gestegen tot 44,3 jaar (43,8 in 2008). En het einde van de stijging lijkt nog niet in zicht. Opvallend is bijvoorbeeld dat ook de nieuwe medewerkers die het rijk aantrekt, niet méér piep te noemen zijn met een gemiddelde leeftijd van 34,9 jaar . De HR-beleidsmakers schrijven in hun jaarverslag dan ook trots dat ruim 11% van de nieuwe instroom 50 jaar of ouder is. "Dit percentage ligt ruim boven de instroom van vijftigplussers in de marktsector, die 2% bedraagt." Voorbeeldfunctie In het sociaal jaarverslag wijst het rijk op de voorbeeldrol die het voor werkgevers wil vervullen. Helaas stelt het jaarverslag wat teleur als het gaat om de initiatieven die de inzetbaarheid van oudere werknemers moeten verhogen. Op een enkele uitzondering na komt het jaarverslag niet veel verder dan het noemen van pilots die in 2009 zijn gestart "voor de duurzame inzetbaarheid van 50-plussers", zoals persoonsgerichte trainingen, een proef met een personal workability scan, het trainen van coaches in de begeleiding van 50-plussers. Oh ja, en "de Belastingdienst Oost werkt aan levensfase-bewustzijn". Tweede carrière Overigens meldt het jaarverslag wel een interessante case bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar veel "substantieel bezwarende functies" bestaan, zoals dat in het ambtelijk jargon heet. Het gaat hierbij om banen in het gevangeniswezen die zowel lichamelijk als geestelijk zwaar zijn. Het rijk streeft ernaar om werknemers niet langer dan vijftien dit zware werk te laten doen. "De meesten kunnen daarna nog goed een tweede carrière starten. Voor degenen die niet doorstromen naar een tweede carrière geldt een vervroegde ontslagleeftijd: rond de 60e verjaardag stoppen zij met werken", aldus het jaarverslag. Om de gevangenis-medewerkers te stimuleren een nieuwe loopbaan te beginnen, kunnen zij aanspraak maken op een opleiding, begeleiding naar een nieuwe baan of een loopbaanpremie. En als het in de tweede carrière gaat om een baan bij het rijk, krijgt de DJI-werknemer zelfs voorrang op de baan. Hopelijk heeft een grote werkgever als de rijksoverheid met zoveel oudere werknemers méér van dit soort inspirerende voorbeelden te bieden. Lees ook: Overheid moet vernieuwen met langzittend personeel. Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

Rijksambtenaren worden steeds grijzerIn 2009 is de gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar gestegen tot 44,3 jaar. Eén derde van de rijksambtenaren is ouder dan 50.
Het rijk slaagt er niet in om "een aanzienlijk deel" van de jongere ambtenaren vast te houden. Want de leeftijd dat werknemers vertrekken, is met gemiddeld 42 jaar relatief laag. Dat blijkt uit het Sociaal Jaarverslag van het rijk over 2009.

Als we Defensie niet meerekenen, werken bij het rijk ruim 123.000 werknemers.

Lappendeken
Hoewel de rijksoverheid zeer haar best doet om zich als één werkgever te positioneren, gaat er onder het rijk een lappendeken aan werkgevers schuil: de ministeries waar ambtenaren beleid maken, maar ook de uitvoeringsorganisaties waar 78% van de rijksambtenaren werken. En deze uitvoeringsorganisaties variëren bijvoorbeeld van de Belastingdienst, Rijkswaterstaat tot de Kinderbescherming en het gevangeniswezen.

Gemiddeld 44,3 jaar
Het sociaal jaarverslag dat ook op internet is te lezen, heeft niet voor niks het thema 'inzetbaarheid' gekregen. Want de gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar is inmiddels gestegen tot 44,3 jaar (43,8 in 2008). En het einde van de stijging lijkt nog niet in zicht.

Gemiddelde leeftijd van rijksambtenaar is 44,3 jaar

Opvallend is bijvoorbeeld dat ook de nieuwe medewerkers die het rijk aantrekt, niet méér piep te noemen zijn met een gemiddelde leeftijd van 34,9 jaar .
De HR-beleidsmakers schrijven in hun jaarverslag dan ook trots dat ruim 11% van de nieuwe instroom 50 jaar of ouder is. "Dit percentage ligt ruim boven de instroom van vijftigplussers in de marktsector, die 2% bedraagt."

Voorbeeldfunctie
In het sociaal jaarverslag wijst het rijk op de voorbeeldrol die het voor werkgevers wil vervullen. Helaas stelt het jaarverslag wat teleur als het gaat om de initiatieven die de inzetbaarheid van oudere werknemers moeten verhogen.

Op een enkele uitzondering na komt het jaarverslag niet veel verder dan het noemen van pilots die in 2009 zijn gestart "voor de duurzame inzetbaarheid van 50-plussers", zoals persoonsgerichte trainingen, een proef met een personal workability scan, het trainen van coaches in de begeleiding van 50-plussers.
Oh ja, en "de Belastingdienst Oost werkt aan levensfase-bewustzijn".

Tweede carrière
Overigens meldt het jaarverslag wel een interessante case bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), waar veel "substantieel bezwarende functies" bestaan, zoals dat in het ambtelijk jargon heet.

Het gaat hierbij om banen in het gevangeniswezen die zowel lichamelijk als geestelijk zwaar zijn. Het rijk streeft ernaar om werknemers niet langer dan vijftien dit zware werk te laten doen.
"De meesten kunnen daarna nog goed een tweede carrière starten. Voor degenen die niet doorstromen naar een tweede carrière geldt een vervroegde ontslagleeftijd: rond de 60e verjaardag stoppen zij met werken", aldus het jaarverslag.

Om de gevangenis-medewerkers te stimuleren een nieuwe loopbaan te beginnen, kunnen zij aanspraak maken op een opleiding, begeleiding naar een nieuwe baan of een loopbaanpremie.
En als het in de tweede carrière gaat om een baan bij het rijk, krijgt de DJI-werknemer zelfs voorrang op de baan.

Hopelijk heeft een grote werkgever als de rijksoverheid met zoveel oudere werknemers méér van dit soort inspirerende voorbeelden te bieden.

Lees ook:
Overheid moet vernieuwen met langzittend personeel.

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.