Personeelslog

Schelden op Facebook is reden voor ontslag

Ook in Nederland kunnen updates bij Facebook een reden voor ontslag zijn. Een medewerker van Blokker die via Facebook zijn werkgever beledigde, is volgens de rechter terecht ontslagen.

Ook in Nederland kunnen updates bij Facebook een reden voor ontslag zijn. Een medewerker van Blokker die via Facebook zijn werkgever beledigde, is volgens de rechter terecht ontslagen. Met het vonnis spreekt de rechter tegen dat Facebook tot het exclusieve privédomein van de werknemer behoort.

Tot twee keer toe had een magazijnmedewerker zijn werkgever Blokker op zijn Facebook-pagina uitgescholden. Aanleiding voor de woedeuitbarsting was de weigering van Blokker om de werknemer een voorschot op zijn salaris te verstrekken.
Na de eerste scheldpartij had Blokker de werknemer een schriftelijke waarschuwing gegeven.

Vrijheid van meningsuiting
Toen de werknemer in herhaling viel en Blokker "een hoerebedrijf" noemde en de directe leidinggevende "een hoerestumperd", was de maat vol. De werkgever schorste de werknemer onmiddellijk en stapte naar de rechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. De rechtbank stelde Blokker in het gelijk.

De motivering van het vonnis is interessant om het een inkijkje geeft in de manier waarop de rechter aankijkt tegen Facebook.
Allereerst constateert de rechter dat de magazijnmedewerker zijn werkgever op grove wijze heeft beledigd. Dat heeft, volgens de rechter, niks met vrijheid van meningsuiting te maken. “Als goed werknemer had werknemer dit bericht niet behoren te plaatsen.”

Dat de werknemer na een tweede brief zijn berichten van Facebook had verwijderd, kon de rechter niet vermurven. "Dat is mosterd na de maaltijd."

Privédomein
Opvallender is het oordeel van de rechter dat Facebook niet tot het privédomein van de werknemer behoort.
Volgens de rechter is het privékarakter van Facebook betrekkelijk. Onder de Facebook-vrienden van de magazijnmedewerker die het bericht konden lezen, was ook een collega. Deze Facebook-vriend heeft Blokker over de beledingen geïnformeerd.

Maar zelfs als géén collega's tot de Facebook-vrienden behoren, geeft dat de werknemer geen vrijbrief. De rechter wijst op het risico dat Facebook-vrienden een bericht via de netwerksite delen en daarmee verder verspreiden.

Dat de rechter dit ten onrechte re-tweten noemt, maakt duidelijk dat niet alleen werknemers en werkgevers moeten wennen aan sociale media.