Personeelslog

Sociaal intranet maakt organisatie 'leniger, efficiënter en leuker'

Organisaties die een sociaal intranet hebben, boeken betere resultaten dan andere. Want medewerkers zijn beter op de hoogte, tevredener en voelen zich meer verbonden met elkaar en de organisatie. De innovatiekracht en lenigheid van de organisatie is groter en de dienstverlening naar de buitenwereld verbetert. Dat is tenminste de mening van ruim 50 Nederlandse intranetmanagers die aan het woord komen in een onderzoek. Maar niet elke organisatie blijkt even veel te profiteren van zo'n sociaal intranet.

Organisaties die een sociaal intranet hebben, boeken betere resultaten dan andere.
Want medewerkers zijn beter op de hoogte, tevredener en voelen zich meer verbonden met elkaar en de organisatie. De innovatiekracht en lenigheid van de organisatie is groter en de dienstverlening naar de buitenwereld verbetert.

Dat is tenminste de mening van ruim 50 Nederlandse intranetmanagers die aan het woord komen in het Winkwaves praktijk-onderzoek intranet. Ondanks deze juichverhalen blijkt niet elke organisatie even veel te profiteren van zo'n sociaal intranet.

Sociaal intranet
Een traditioneel intranet ontsluit informatie en informeert medewerkers over het nieuws binnen de organisatie.
Met de opkomst van netwerken als Facebook en Twitter zijn ook de intranetten socialer geworden. Dat willen zeggen dat medewerkers de mogelijkheid hebben om informatie te liken, zelf informatie te delen bijvoorbeeld via een blog of een korte update, om te reageren op anderen en de updates kunnen volgen van mensen en onderwerpen die hen interesseren.

Toegevoegde waarde
Winkwaves, leverancier van sociale intranetten, heeft ruim 50 intranetmanagers gevraagd naar hun mening over deze platformen voor interne communicatie.
Met een sociaal intranet zijn werknemers beter geïnformeerd, sneller en beter ingewerkt, voelen zich meer verbonden, meer tevreden.

praktijkonderzoek_intranet_winkwaves_waarde_large

Believers
De resultaten die bijna te mooi klinken om waar te zijn, mogen wel met een korreltje zout worden genomen.

In het onderzoek is de mening gevraagd van intranetmanagers, doorgaans de echtebelievers, want zij hebben de budgetten voor een sociaal intranet losgepraat. Er is niet objectief gemeten of de communicatie, de samenwerking en dienstverlening daadwerkelijk zijn verbeterd. Ook heeft het onderzoek topmanagers niet gevraagd naar de resultaten. Vindt deze groep dat de investeringen opwegen tegen de baten?

Organisatie die het meest profiteren
Toch neemt deze kanttekening bij het onderzoek niet weg dat het enkele interessante observaties heeft. Zo blijkt niet elke organisatie even veel te kunnen profiteren van een sociaal intranet.

Organisaties die het meest profiteren van een sociaal intranet:


  • hebben een actief community-management: Het introduceren van de techniek alleen blijkt niet voldoende. "De hoogste waarde realiseren organisaties die het volledig verweven met de manier van organiseren en werken", aldus het onderzoek

  • staan open voor inbreng en meedenken door werknemers: In tegenstelling tot organisaties met een autoritaire leider laten open organisaties meer actief sociaal gedrag zien op intranet. "Zowel informatie opzoeken als transparant maken wat je doet, kennisdelen, reageren, verbeterideeën aandragen en successen durven vieren".


Zowel voor formele als informele organisaties
Verder is interessant dat volgens het onderzoek een sociaal intranet zowel bij strikte organisaties als bij informele organisaties kan werken. Maar de toegevoegde waarde ervan verschilt.
Bij organisaties die bestaan van veel regels en procedures ligt de meerwaarde van het sociale intranet vooral in het geïnformeerd zijn van de medewerkers en het snel inwerken van nieuwe werknemers.
Bij meer informele organisaties verbetert het sociale intranet de "verbondenheid, commerciële slagkracht, lenigheid en zelfs overlevingskracht".

Het onderzoek concludeert dat een sociaal intranet "de eigenschappen van de organisatievorm versterkt".
"Een organisatie met een beperkte hiërarchie en beperkte regels wordt nog leniger en efficiënter door de inzet van het sociale intranet. Daarnaast kunnen organisaties die de ambitie hebben om op nieuwe manieren samen te werken het sociale intranet juist inzetten als enabler om efficiënter en leniger te organiseren."

Ervaring met sociaal intranet?
Heb jij ervaringen met een sociaal intranet? Wat heeft dat opgeleverd? En wat was er voor nodig om zover te komen?
Laat het ons weten via de reactiemogelijkheid hieronder.