Personeelslog

Sollicitanten mogen niet liegen

Heet nieuws: Sollicitanten mogen niet liegen. Dit verbod is te vinden in de nieuwe sollicitatiecode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling). Veel uitgebreider dan in de vorige versie draait het in de code om eerlijkheid. Wat vroeger vanzelfsprekend was in het maatschappelijk verkeer, moet nu voor sollicitatieprocedures worden vastgelegd. Het vertrouwen is zoek! "De sollicitant verschaft de arbeidsorganisatie de informatie die een waar en getrouw beeld geeft van zijn vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) en hij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert", aldus de code. Ook werkgevers mogen niet liegen van de NVP: "De arbeidsorganisatie verstrekt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en van de arbeidsorganisatie." Kennelijk voorziet de NVP dat niet iedereen zich aan de code zal houden. Daarom zijn er ook regels opgenomen voor een antecedenten-onderzoek. Zo mag deze "geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant" en moeten de resultaten met de sollicitant worden besproken. Over het gebruik van een leugendetector tijdens het sollicitatiegesprek meldt deze versie van de sollicitatiecode overigens nog niks. Sollicitanten die zich slecht behandeld voelen, kunnen klagen bij de NVP. Werkgevers hebben deze mogelijkheid niet. Daar hoeven ze niet rouwig om te zijn. Want een uitspraak van de NVP is niet bindend.

Heet nieuws: Sollicitanten mogen niet liegen. Dit verbod is te vinden in de nieuwe sollicitatiecode van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling).

Veel uitgebreider dan in de vorige versie draait het in de code om eerlijkheid. Wat vroeger vanzelfsprekend was in het maatschappelijk verkeer, moet nu voor sollicitatieprocedures worden vastgelegd. Het vertrouwen is zoek!
"De sollicitant verschaft de arbeidsorganisatie de informatie die een waar en getrouw beeld geeft van zijn vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) en hij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert", aldus de code.
Ook werkgevers mogen niet liegen van de NVP: "De arbeidsorganisatie verstrekt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en van de arbeidsorganisatie."

Kennelijk voorziet de NVP dat niet iedereen zich aan de code zal houden. Daarom zijn er ook regels opgenomen voor een antecedenten-onderzoek. Zo mag deze "geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant" en moeten de resultaten met de sollicitant worden besproken.
Over het gebruik van een leugendetector tijdens het sollicitatiegesprek meldt deze versie van de sollicitatiecode overigens nog niks.

Sollicitanten die zich slecht behandeld voelen, kunnen klagen bij de NVP. Werkgevers hebben deze mogelijkheid niet. Daar hoeven ze niet rouwig om te zijn. Want een uitspraak van de NVP is niet bindend.