Personeelslog

Succesvol reorganiseren door werknemers ruimte te laten

Reorganisaties kunnen succesvoller zijn als werknemers de ruimte krijgen om kleine aanpassingen te doen in hun werk. Dit job crafting houdt werknemers gemotiveerd aan het werk.

Reorganisaties kunnen succesvoller zijn als werknemers de ruimte krijgen om kleine aanpassingen te doen in hun werk. Dit job crafting houdt werknemers gemotiveerd aan de slag.

Met reorganisaties worden de taken en werkwijzen vaak opnieuw (soms zelfs gedetailleerd) beschreven. Werknemers moeten ineens anders gaan werken volgens nieuwe regels die ze doorgaans niet zelf hebben bedacht.

Job crafting
Dat reorganiseren ook slimmer kan, blijkt uit het proefschrift van Paraskevas Petrou van de Universiteit van Utrecht.
De belangrijkste uitkomst van zijn proefschrift is dat werknemers reorganisaties beter ‘overleven’ als ze zelf kleine aanpassingen hun aanbrengen in hun werk. Dit job crafting, een term die tien jaar geleden is gelanceerd, wint snel aan populariteit.

Pro-actieve houding
Volgens Petrou zoeken werknemers die job crafting gebruiken, actief naar hulpbronnen (zoals steun of advies van collega’s en leidinggevenden) of uitdagingen op het werk (bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid, nieuwe taken).
Mensen willen hun werk aanpassen als de situatie daar om vraagt, als ze een proactieve houding hebben, en ook als hun werk niet past bij hun behoeften en voorkeuren.

Gemotiveerd en gezond
De mogelijkheid om hun werk aan te passen aan hun behoeften, helpt werknemers om gemotiveerd en gezond te blijven. En om goed te blijven presteren tijdens organisatieverandering.

Job crafting maakt dat werknemers niet passief blijven tijdens de reorganisatie, maar dat zij actief op zoek gaan naar manieren om de veranderingen voor henzelf werkbaar te maken. Managers kunnen medewerkers hierin stimuleren met coaching, training en individuele ontwikkelingsplannen.