Personeelslog

Thuiswerken funest voor loopbaan?

Thuiswerkers maken minder snel carrière dan traditionele kantoorwerkers. Medewerkers die zich laten zien op kantoor, hebben (vaak onbewust) een streepje voor bij managers.

Thuiswerkers maken minder snel carrière dan traditionele kantoorwerkers. Medewerkers die zich laten zien op kantoor, hebben (vaak onbewust) een streepje voor bij managers.
Dat blijkt uit tien jaar wetenschappelijk onderzoek.

Terwijl onderzoek aantoont dat werknemers die thuiswerken vaak productiever zijn, worden deze thuiswerkers er niet voor beloond.
Op basis van tien jaar studie constateren twee hoogleraren, Daniel Cable (London Business School) en Kimberly Elsbach (University of California), dat de loopbanen van thuiswerkers juist achterblijven bij hun traditionele kantoorcollega's.

Zichtbaarheid
Het sleutelwoord voor dit onderscheid is letterlijk zichtbaarheid. Ongeacht de resultaten die een werknemer behaalt, blijkt de aanwezigheid op kantoor belangrijk te zijn om zwaardere (en beter gewaardeerde) taken toevertrouwd te krijgen.

De wetenschappers spreken van passive face time. Medewerkers die simpelweg hun gezicht laten zien tijdens de gewone kantoortijden, worden door managers vaak gezien als 'verantwoordelijk' en 'betrouwbaar'. Daarvoor hoeven ze niks bijzonders te doen.
En werknemers die hun leidinggevende laten zien dat ze na de reguliere kantoortijden nog aan het werk zijn, scoren zelfs nog hoger. Managers beschouwen hen als 'betrokken' en 'toegewijd'.

Niet bewust
Volgens de wetenschappers zijn managers zich er doorgaans niet van bewust hoe de letterlijke zichtbaarheid van een medewerker hun oordeel over deze werknemer beïnvloedt.

Profileren voor thuiswerkers
Thuiswerkers hebben volgens de onderzoekers verschillende manieren ontdekt om zich te profileren, door:


  • regelmatig updates te geven: via telefoon of mail regelmatig laten weten hoever ze met hun werk zijn gevorderd (83% van de thuiswerkers doet dit)

  • zichtbaar te zijn op kantoor: als ze een dag op kantoor zijn, laten slimme thuiswerkers extra nadrukkelijk weten dat ze er zijn (35%)

  • thuis direct beschikbaar te zijn: ze reageren zo snel mogelijk op mail, zoals mensen gewend zijn van collega's die op kantoor zijn (26%)

  • collega's bij te praten: ze laten collega's voortdurend weten waar ze zijn en wat ze onder handen hebben (22%)

  • buiten kantoortijd te mailen of bellen: ze mailen en bellen vroeg of laat om te bewijzen dat ze hard werken, ook als ze niet op kantoor zijn (20%).

Niet te schuw zijn
De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat bij de invoering van plaats- en tijdonafhankelijk werken thuiswerkers nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan de communicatie met het kantoor en niet te schuw moeten zijn om zichzelf te profileren. De nieuwe communicatietools, zoals sociale media, hebben dit overigens steeds makkelijker gemaakt.
Maar aan de andere kant mag van managers worden verwacht dat ze ook thuiswerkers opmerken en hun werknemers beoordelen op de resultaten die ze behalen en niet op het aantal uren dat ze hun gezicht laten zien.