Personeelslog

'Thuiswerken is voor meeste werknemers niet belangrijk'

Voor 65% van de werknemers is thuiswerken géén belangrijke arbeidsvoorwaarde. Slechts 9% vindt dit juist heel belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO naar arbeidsvoorwaarden. Wat vinden werknemers nu echt belangrijk in hun arbeidsvoorwaarden? Wil iedereen hetzelfde of zijn er specifieke groepen met specifieke wensen? Dat zijn de belangrijkste vragen die TNO probeert te beantwoorden in zijn publicatie ‘Arbeidsvoorwaarden in goede aarde’. Belangrijkste arbeidsvoorwaarden De publicatie is gebaseerd op nadere analyses van de gegevens die zijn verzameld in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Deze is in 2008 gehouden onder ruim 22.000 werknemers. Van de acht arbeidsvoorwaarden die TNO de werknemers voorlegden, is een ‘goede leidinggevende’ het belangrijkst. In volgorde van het belang dat werknemers hieraan hechten: 1. Goede leidinggevende (heel belangrijk voor 53%) 2. Interessant werk (46%) 3. Goede werkzekerheid (45%) 4. Goed salaris (43%) 5. Leermogelijkheden (31%) 6. Zelf werktijden bepalen (29%) 7. Deeltijdwerken (27%) 8. Thuiswerken (9%). Interessant werk belangrijker voor hoger opgeleiden De vier populairste arbeidsvoorwaarden zijn voor bijna alle werknemers (heel) belangrijk. Er zijn hierbij nauwelijks verschillen tussen groepen. Ze gelden voor mannen en vrouwen, tijdelijke en vaste werknemers, werknemers in verschillende sectoren. Wel blijkt dat hoger opgeleiden ‘interessant werk’ belangrijker vinden dan lager opgeleiden. ‘Goed salaris’ en ‘werkzekerheid’ zijn juist voor lager opgeleiden van groter belang. Daarnaast blijken werknemers wat te verschillen in hun waardering voor ‘leermogelijkheden’. 45-plussers, lager opgeleiden en parttimers hechten hier minder belang aan. Bij ‘deeltijdwerken’ en ‘zelf werktijden bepalen’ blijken er grote verschillen tussen groepen. Voor een deel van de werknemers zijn deze arbeidsvoorwaarden heel belangrijk: hoogopgeleiden, vrouwen en parttimers. Andere groepen vinden deze juist niet belangrijk: jongeren, mannen, werknemers in de industrie. Beste arbeidsvoorwaarden in het onderwijs Volgens de werknemers in het onderwijs biedt deze sector – op het salaris na – de beste arbeidsvoorwaarden. Vooral ‘interessant werk’, ‘leermogelijkheden’ en ‘ werkzekerheid’ scoren hier hoog. Thuiswerken Thuiswerkmogelijkheden zijn niet belangrijk, vindt maar liefst 65% van de werknemers. Voor een kleine groep (9%) is thuiswerken heel belangrijk. “Mogelijk dat voor veel beroepen thuiswerken gewoon geen optie is, waardoor men het ook niet belangrijk kan vinden”, aldus TNO. In de slotbeschouwing van het rapport schrijven de TNO-onderzoekers dat de resultaten “ vooralsnog niet pleiten voor een grote vlucht van het nieuwe werken”. Levenslang leren? Aan het slot werpen de TNO-onderzoekers voorzichtig de vraag op of het levenslang leren wel voor alle werknemers is weggelegd. Om doorwerken tot 65 jaar en later zelfs tot 67 jaar mogelijk te maken, is het belangrijk dat werknemers en werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van oudere werknemers. Uit het onderzoek blijkt juist dat hoe ouder werknemers zijn, hoe minder behoefte zij hebben aan de arbeidsvoorwaarden die verbonden zijn aan groei (‘interessant werk’ en ‘leermogelijkheden’). Bij lager opgeleiden geldt dit nog sterker. En lang dezelfde functie uitoefenen heeft “nog een extra dempend effect op de groeibehoefte”. Als het aan TNO ligt, moeten daarom oudere werknemers vaker van baan wisselen. “Wanneer je als werkgever de investeringen in het employable houden van werknemers wil laten aansluiten bij de behoefte van werknemers dan tonen deze resultaten dat het segment oudere werknemers niet te lang in de huidige functie moet zitten”, aldus TNO. “Het ‘te vroeg parkeren’ van werknemers slaat de groeibehoefte dood en werknemers gaan zich zo mogelijk nestelen in wat ze hebben en kennen.” Meer lezen: Na registratie is de publicatie ‘Arbeidsvoorwaarden in goede aarde’ gratis te downloaden.

Voor 65% van de werknemers is thuiswerken géén belangrijke arbeidsvoorwaarde. Slechts 9% vindt dit juist heel belangrijk. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO naar arbeidsvoorwaarden.

Wat vinden werknemers nu echt belangrijk in hun arbeidsvoorwaarden? Wil iedereen hetzelfde of zijn er specifieke groepen met specifieke wensen? Dat zijn de belangrijkste vragen die TNO probeert te beantwoorden in zijn publicatie ‘Arbeidsvoorwaarden in goede aarde’.

Belangrijkste arbeidsvoorwaarden
De publicatie is gebaseerd op nadere analyses van de gegevens die zijn verzameld in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Deze is in 2008 gehouden onder ruim 22.000 werknemers.

Van de acht arbeidsvoorwaarden die TNO de werknemers voorlegden, is een ‘goede leidinggevende’ het belangrijkst.
In volgorde van het belang dat werknemers hieraan hechten:
1. Goede leidinggevende (heel belangrijk voor 53%)
2. Interessant werk (46%)
3. Goede werkzekerheid (45%)
4. Goed salaris (43%)
5. Leermogelijkheden (31%)
6. Zelf werktijden bepalen (29%)
7. Deeltijdwerken (27%)
8. Thuiswerken (9%).

Interessant werk belangrijker voor hoger opgeleiden
De vier populairste arbeidsvoorwaarden zijn voor bijna alle werknemers (heel) belangrijk. Er zijn hierbij nauwelijks verschillen tussen groepen. Ze gelden voor mannen en vrouwen, tijdelijke en vaste werknemers, werknemers in verschillende sectoren.

Wel blijkt dat hoger opgeleiden ‘interessant werk’ belangrijker vinden dan lager opgeleiden. ‘Goed salaris’ en ‘werkzekerheid’ zijn juist voor lager opgeleiden van groter belang.
Daarnaast blijken werknemers wat te verschillen in hun waardering voor ‘leermogelijkheden’. 45-plussers, lager opgeleiden en parttimers hechten hier minder belang aan.

Bij ‘deeltijdwerken’ en ‘zelf werktijden bepalen’ blijken er grote verschillen tussen groepen. Voor een deel van de werknemers zijn deze arbeidsvoorwaarden heel belangrijk: hoogopgeleiden, vrouwen en parttimers. Andere groepen vinden deze juist niet belangrijk: jongeren, mannen, werknemers in de industrie.

Beste arbeidsvoorwaarden in het onderwijs
Volgens de werknemers in het onderwijs biedt deze sector – op het salaris na – de beste arbeidsvoorwaarden. Vooral ‘interessant werk’, ‘leermogelijkheden’ en ‘ werkzekerheid’ scoren hier hoog.

Thuiswerken
Thuiswerkmogelijkheden zijn niet belangrijk, vindt maar liefst 65% van de werknemers. Voor een kleine groep (9%) is thuiswerken heel belangrijk. “Mogelijk dat voor veel beroepen thuiswerken gewoon geen optie is, waardoor men het ook niet belangrijk kan vinden”, aldus TNO.
In de slotbeschouwing van het rapport schrijven de TNO-onderzoekers dat de resultaten “ vooralsnog niet pleiten voor een grote vlucht van het nieuwe werken”.

Levenslang leren?
Aan het slot werpen de TNO-onderzoekers voorzichtig de vraag op of het levenslang leren wel voor alle werknemers is weggelegd.

Om doorwerken tot 65 jaar en later zelfs tot 67 jaar mogelijk te maken, is het belangrijk dat werknemers en werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van oudere werknemers.
Uit het onderzoek blijkt juist dat hoe ouder werknemers zijn, hoe minder behoefte zij hebben aan de arbeidsvoorwaarden die verbonden zijn aan groei (‘interessant werk’ en ‘leermogelijkheden’). Bij lager opgeleiden geldt dit nog sterker. En lang dezelfde functie uitoefenen heeft “nog een extra dempend effect op de groeibehoefte”.

Als het aan TNO ligt, moeten daarom oudere werknemers vaker van baan wisselen. “Wanneer je als werkgever de investeringen in het employable houden van werknemers wil laten aansluiten bij de behoefte van werknemers dan tonen deze resultaten dat het segment oudere werknemers niet te lang in de huidige functie moet zitten”, aldus TNO.
“Het ‘te vroeg parkeren’ van werknemers slaat de groeibehoefte dood en werknemers gaan zich zo mogelijk nestelen in wat ze hebben en kennen.”

Meer lezen:
Na registratie is de publicatie ‘Arbeidsvoorwaarden in goede aarde’ gratis te downloaden.