Personeelslog

'Toekomstige HR-manager is datawetenschapper'

Bedrijven zullen steeds meer gebruik maken van technische hulpmiddelen om het gedrag van hun werknemers te observeren. Het verzamelen en vooral interpreteren van de informatie die dit oplevert, wordt in de toekomst een belangrijke taak voor HR. “De toekomstig HR-manager is een datawetenschapper”, voorspelt hoogleraar Sander Klous van de Universiteit van Amsterdam in het FD van dit weekend.

Al jaren wordt de big data-trend een grote toekomst voorspeld. Veel HR-professionals halen hun schouders op en laten deze science fiction liever aan zich voorbij gaan. Is zo'n houding wel zo slim, nu managementbladen de bestuurstafel informeren over de nieuwste people analytics-tools die gouden bergen beloven?

Elektronische observatie-badge
Beginnen we net te wennen aan de computer die steeds meer taken overneemt van de recruiter, doen nieuwe bedrijven met nieuwe software er nog een schepje bovenop.

In de Morgen-bijlage geeft het FD voorbeelden die verder gaan. Zo registreert het bedrijf Sociometric Solutions via een elektronische badge nauwkeurig hoe medewerkers met elkaar communiceren (lengte en toon van de conversaties, empathie en luistergedrag). Volgens dit Amerikaanse bedrijf kun je teamprestaties voor een belangrijk deel voorspellen op basis van het aantal face-to-face contacten tussen de medewerkers.
Een ander bedrijf, Volometrix, probeert de werknemerstevredenheid en de prestaties te verbeteren door een groot aantal gegevens te analyseren uit onder meer e-mail en online agenda's van werknemers.
En ondernemingen als Enlighted en Hymanyze verzamelen via sensoren informatie over werknemers, bijvoorbeeld over waar de lokaties waar ze werken en hun onderlinge communicatie.
Het lijkt misschien science fiction, maar deze tools worden al gebruikt door grote, gerenommeerde ondernemingen.

Privacy in geding?
Of al deze technieken in deze vorm ook succesvol zullen zijn, zal moeten blijken. Komt de privacy van de werknemers niet teveel in het geding? Zullen werknemers deze tools accepteren? Zal de overheid dit soort observaties toestaan?

Maar volgens Sander Klous, hoogleraar big data ecosystems aan de Universiteit van Amsterdam, moet HR zich voorbereiden op een toekomst met people analytics.
"Als beslissingen worden genomen over werknemers, heb je immers een hoge mate van zekerheid nodig over de juistheid van die beslissing. Dan is het belangrijk dat je niet alleen verbanden ziet tussen bepaalde zaken, maar dat je dat verband ook begrijpt."

Nieuwe rol voor HR
De Amsterdamse hoogleraar voorziet een nieuwe rol voor HR. "De toekomstige HR-manager is een datawetenschapper", aldus Klous.
"Het klassieke HR focuste toch meer op de sociale vaardigheden, maar daar kom je niet meer mee weg. In de bestuurskamer zal men zien dat het takenpakket wordt uitgebreid met een nieuwe verantwoordelijkheid: het op een verantwoorde manier omgaan met data en analyses."