Personeelslog

Top 15 arbeidsvoorwaarden: Interessant werk staat bovenaan

Bij de keuze van een baan is ‘interessant werk’ het belangrijkste selectiecriterium van werknemers. Voor mannen is het salaris een belangrijker arbeidsvoorwaarde dan voor vrouwen. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011, waaraan bijna 23.000 werknemers hebben meegewerkt.

Het NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland, die jaarlijks wordt gehouden.
TNO, CBS en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de eerste globale resultaten vrijgegeven van de enquête 2011. Later dit jaar volgen meer gedetailleerde publicaties.

Top 15 arbeidsvoorwaarden
In het onderzoek is werknemers gevraagd wat voor hen de 'drie belangrijkste aspecten zijn bij de keuze voor hun huidige baan'.

1. Interessant werk (genoemd door 55,1%)
2. Salaris (36,2%)
3. Werksfeer (33,5%)
4. Reistijd/afstand naar het werk (33,2%)
5. Werkzekerheid (25,1%)
6. Flexibele werktijden (17,7%)
7. Mogelijkheid om in deeltijd te werken (12,6%)
8. Scholing- en opleidingsmogelijkheden (11,7%)
9. Promotie- en loopbaanmogelijkheden (11,3%)
10. Niet te zwaar werk: lichamelijk of geestelijk (7,1%)
11. Verlof- en vakantiemogelijkheden (5,9%)
12. Pensioenregeling (4,2%)
13. Overlegmogelijkheden (2,6%)
14. Lease-auto (1,8%)
15. Thuiswerkregeling (1,7%)

Salaris belangrijker voor mannen
Uit het onderzoek komen soms grote verschillen naar voren tussen mannen en vrouwen. Zo is salaris veel belangrijker voor mannen (44%) dan voor vrouwen (27,5%). Hetzelfde geldt voor promotie- en loopbaanmogelijkheden: voor 14,5% van de mannen is dit belangrijk tegenover 7,7% van de vrouwen.

Vrouwen hechten meer belang aan de mogelijkheid om in deeltijd te werken (belangrijk voor 21,9% vrouwen tegenover 4,3% mannen), flexibele werktijden (21,8% vrouwen tegenover 14,1% mannen), reisafstand (37,5% vrouwen tegenover 29,4% mannen).

Werksfeer belangrijker voor jongeren
Een ander opmerkelijk cijfer uit het onderzoek is dat werksfeer belangrijker is voor jongeren dan voor ouderen. Van de werknemers tot 25 jaar vindt 44,6% dit belangrijk, bij de 25-54 jarigen 32,3% en bij de 55-plussers slechts 27,5%.

Datzelfde geldt voor het salaris. Dit is belangrijk voor 47,1% van de werknemers tot 25 jaar. Voor de middengroep daalt dit tot 34,7% en bij 55-plussers tot 32,2%.

Lees meer over de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011: