Personeelslog

Uitzendbureaus springen graag in het gat dat UWV achterlaat

UWV kan steeds minder doen door de bezuinigingen. En door de economische crisis hebben uitzendbureaus weinig opdrachten. Niet zo verwonderlijk dat de uitzendbureaus, die van USG People voorop, graag springen in het gat dat UWV achterlaat.

UWV kan steeds minder doen door de bezuinigingen. En door de economische crisis hebben uitzendbureaus weinig opdrachten. Niet zo verwonderlijk dat de uitzendbureaus, die van USG People voorop, graag springen in het gat dat UWV achterlaat.

Stevige bezuinigingen zorgen ervoor dat het budget van UWV wordt gehalveerd. De dienstverlening aan werklozen met een uitkering moet zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. De computer moet het werk doen.

Met Werk
Terwijl UWV de dienstverlening wegdigitaliseert, loopt de werkloosheid op. Gemeenten krijgen te maken met steeds meer mensen in de bijstand. De uitzendbureaus, die stevig zijn getroffen door de crisis, zien dan ook volop kansen voor de bemiddeling van werklozen.
De uitzendbureaus van USG People (Start People, Creyf's, Unique, en USG Restart) hebben de handen ineen geslagen om gemeenten een aanbod te doen dat bijna te mooi is om waar te zijn. Met Werk heet hun samenwerkingsverband, waarmee ze voor de gemeenten "duurzaam de werkloosheid willen aanpakken".

Voor alle werkzoekenden
Met Werk richt zich op gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen op basis van de Wet Werk en Bijstand. Door de samenwerking van de verschillende USG-werkmaatschappijen heeft Met Werk "een landelijk operationeel netwerk".

"Met verschillende disciplines biedt Met Werk een integrale oplossing voor alle werkzoekenden, ook voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep wordt ook jobcoaching ingezet voor begeleiding naar werk en daarna behoud van werk. Ook worden gerichte sollicitatietrainingen aangeboden", aldus een persbericht van USG People.

Gratis?
Volgens USG is haar dienstverlening "budgetneutraal" voor gemeenten.

USG wil graag beginnen met het matchen van de direct plaatsbare kandidaten met de vacatures die USG heeft verzameld in GUS, de USG-database met tijdelijke en vaste banen.
De redenering van USG is dat als 20% van de uitkeringsgerechtigden duurzaam wordt uitgeplaatst, er voldoende uitkeringsgeld wordt bespaard om ook de rest te kunnen helpen. USG wil deze vrijgekomen uitkeringsgelden graag gebruiken om "duurzame oplossing te creëren" voor de overige 80%, "voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt".

Wat USG "budgetneutraal" noemt, is iets anders dan gratis. Want de bespaarde uitkeringsgelden blijven niet in de gemeentekas, maar worden besteed aan de begeleiding door USG van de achtergebleven werklozen.

Garanties
De net gelanceerde site van Met Werk geeft echter geen duidelijkheid over de garanties die USG kan bieden om niet alleen de makkelijk bemiddelbaren te plaatsen, maar ook de overblijvende groep waarvoor meer, veel meer nodig is.
Het ondersteuningsaanbod van USG overtuigt niet direct. Zelfs met een mobiliteitscoach, een jobcoach en een training van zes dagdelen, krijg je mensen die jaren werkloos zijn in de huidige arbeidsmarkt niet makkelijk duurzaam aan het werk.

Dat neemt niet weg dat alles wat uitzendbureaus - via hun contacten met werkgevers - kunnen doen voor mensen met een bijstandsuitkering, belangrijk is. Wie weet hebben ook concurrenten van USG People ideeën hoe zij deze groep nieuwe kansen kunnen bieden.