Personeelslog

Update Sollicitatiecode: Googlen mag nu zonder toestemming vooraf

Na drie jaar heeft NVP haar Sollicitatiecode weer aangepast. Belangrijkste wijziging: de huidige praktijk waarin HR-professionals kandidaten googlen is nu nadrukkelijk toegestaan. Hiervoor hoeft vooraf géén toestemming te worden gevraagd aan de sollicitant.

De Sollicitatiecode is het bekendste product van NVP, de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. Met de Code die sinds 1997 bestaat, wil de NVP "een norm bieden voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure". Hoewel bij de NVP tegenwoordig naar eigen zeggen slechts zo'n 3.000 HR-professionals zijn aangesloten, is de NVP-Sollicitatiecode nog steeds een belangrijke gedragscode die veel werkgevers en kandidaten houvast geeft.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


In stilte geactualiseerd
Vorig jaar heeft de NVP in betrekkelijke stilte de Sollicitatiecode weer eens geactualiseerd. Veel vakgenoten zullen gemist hebben dat de Code een update heeft gekregen. De vorige aanpassing was uit 2013.

Gelukkig is op internet nog steeds de oude Sollicitatiecode uit 2013 te vinden. Dat maakt het mogelijk om de oude en de nieuwe versie naast elkaar te leggen en te vergelijken. De wijzigingen blijken deze keer beperkt gebleven.

Googlen van openbare informatie
Bij de vorige aanpassing was veel onduidelijkheid ontstaan of googlen, het checken van kandidaten via internet, wel was toegestaan.
"Indien de organisatie inlichtingen over de sollicitant wil inwinnen bij derden, via internet (zoals sociale media) en/of andere bronnen, vraagt hij hiertoe vooraf diens toestemming", aldus de code in 2013.

De nieuwe code maakt een onderscheid in openbare en niet openbare informatie. Informatie die via internet en sociale media is verzameld, behoort nu tot het openbare domein. Wel handhaaft NVP de waarschuwing dat "deze informatie niet altijd juist, accuraat en/of relevant is". Als uitgangspunt geldt dat "de verkregen informatie met vermelding van de bron met de sollicitant zal worden besproken en de organisatie is transparant over de verkregen informatie".
Alleen bij het opvragen van een referentie of een nader onderzoek moet de organisatie vooraf toestemming vragen aan de sollicitant.

Assessments
Uitgebreider dan in de vorige versies besteedt de Sollicitatiecode aandacht aan assessments. "Indien een organisatie ervoor kiest het gebruik van internet of een ander selectiemiddel in te zetten, zal de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid daarbij gewaarborgd blijven."
In het bijzonder voor groepsassessments is de volgende passage relevant: "In het geval een confrontatie met andere sollicitanten daarbij plaatsvindt, mag de sollicitant in het kader van de vertrouwelijkheid om afwijking van de procedure verzoeken."
Ook bij een digitaal assessment moet "de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid" worden gewaarborgd. "De sollicitant ontvangt na deelname een gemotiveerde uitslag."

Méér communiceren
De ontwikkelingen in werving en selectie gaan snel. Straks zal recruitment-software waarschijnlijk uitmaken of een sollicitant de kans krijgt zich ook aan een mens te presenteren. Of dit tot wijzigingen in de NVP-Sollicitatiecode zal leiden? Dat weten we pas over een paar jaar.
Hopelijk zal NVP dan meer moeite doen om de wijzigingen in haar bekendste product te communiceren.

Meer informatie
NVP Sollicitatiecode 2016