Personeelslog

UWV: Tot eind 2017 geen krapte op de arbeidsmarkt

Voorspellen van de arbeidsmarkt blijft een hachelijke zaak. Zo'n anderhalf jaar geleden voorzag adviesbureau Intelligence Group nog een tekort van 500.000 werknemers op de arbeidsmarkt. Vandaag voorspelt het UWV iets heel anders. Tot eind 2017 verwacht het UWV geen algemene tekorten.

Begin 2011 waarschuwde Intelligence Group in schrille bewoordingen voor grote personeelstekorten, die als gevolg van de vergrijzing al in 2015 tot problemen zou leiden. "Leegstaande operatiekamers, headhunters die opdrachten teruggeven, regio’s waar mensen niet meer willen wonen, leerlingen die naar huis gestuurd worden en faillissementen van bedrijven door een gebrek aan personeel zullen een alledaagse realiteit zijn.”

Tot 2014 oplopende werkloosheid
De komende jaren zal de werkloosheid nog oplopen, schrijft het UWV vandaag in zijn Arbeidsmarktprognose 2012-2013.
Opvallend is dat het UWV zich waagt aan een voorspelling voor de langere termijn. Al relativeert de uitkeringsinstantie deze wel een beetje. "Deze doorkijk bevat, meer dan normaal, veel onzekerheden. De economische situatie in Europa blijft fragiel en de gevolgen van de aangekondigde extra bezuinigingen uit het Lente-akkoord zijn niet meegenomen in de berekeningen", aldus het UWV-persbericht.

Meer werklozen in 2017 dan voor kredietcrisis
Volgens de glazenbol van het UWV stijgt de werkloosheid tot eind 2013. Bij een economische groei van 1,5% per jaar voorziet het UWV voor de periode daarna "een kleine daling van het aantal werkzoekenden".
UWV gaat voor de periode 2014-2017 uit van een daling van het aantal werklozen met gemiddeld twee procent per jaar in vergelijking met zijn verwachting voor eind 2013 (563.000 werklozen).
"Volgens deze voorspelling blijft het aantal werkzoekenden ook eind 2017 boven het niveau van de kredietcrisis (2008-2010)."

Anders gezegd: ondanks de vergrijzing zal eind 2017 geen sprake zijn van "algemene krapte op de arbeidsmarkt". Al kunnen sommige sectoren, bijvoorbeeld de zorg, wel last krijgen van tekorten.

Prognoses gebaseerd op het CPB
Het UWV baseert zijn prognoses overigens weer op de vooruitzichten die het Centraal PlanBureau (CPB) eind maart heeft gepubliceerd.
Het CPB? Ja, hetzelfde CPB dat er in 2009 zelf flink naast zat met zijn voorspellingen voor de werkloosheidscijfers. Onder invloed van de kredietcrisis steeg de werkloosheid veel minder dan het CPB had verwacht.

Voor Griekenland en Eurocrisis
En de Intelligence Group? Terugkijkend naar de voorspellingen van anderhalf jaar geleden zegt Geert-Jan Waasdorp van het adviesbureau dat de prognoses toen nog van "voor Griekenland en de Eurocrisis" waren. "Alles ziet er nu anders uit."
Eind dit jaar komt Intelligence Group met nieuwe ramingen.

Evenals het UWV zal Intelligence Group in zijn nieuwe voorspellingen ongetwijfeld rekening houden met de prognoses van het CPB. Hopelijk blijken de aangepaste rekenmodellen die het CPB hiervoor gebruikt, straks een stuk betrouwbaarder dan in 2009.