Personeelslog

Video cv's: allochtone kandidaten zien meer kansen

Video cv’s zijn volgens allochtone kandidaten een eerlijker selectie-instrument dan papieren cv’s. Maar recruiters vinden juist dat papieren cv’s eerlijker zijn, aldus het promotie-onderzoek van Annemarie Hiemstra aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Video cv’s zijn volgens allochtone kandidaten een eerlijker selectie-instrument dan papieren cv’s. Maar recruiters vinden juist dat papieren cv’s eerlijker zijn, aldus het promotie-onderzoek van Annemarie Hiemstra aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Video cv’s zijn korte video-opnames waarin een kandidaat zich voorstelt aan potentiële werkgevers. Hiermee presenteert de sollicitant zich al in de allereerste sollicitatiefase met beeld en geluid.

Skypen en webcammen
Dit video-solliciteren is in opkomst. Nu steeds meer kandidaten gewend zijn aan skypen en webcammen, wordt de drempel steeds lager. Bovendien zijn er gespecialiseerde bedrijven als Clooks en Videosolliciteren, die sollicitanten helpen zichzelf van hun beste kant te laten zien op video. Ook is er sinds kort een bedrijf als Recruitincloud dat probeert de afhandeling van videosollicitaties te vergemakkelijken.

Fairness van selectie
Over de voor- en nadelen van video cv’s is weinig bekend. Annemarie Hiemstra heeft voor haar proefschrift 'Fairness van selectie op basis van papieren en video cv’s' onderzoek hiernaar gedaan. De psychologe onderzocht de eerlijkheid (‘fairness’) van video cv’s door deze te vergelijken met papieren cv’s bij de selectie voor sollicitanten van diverse etnische achtergronden.

Recruiters
Hiemstra deed onderzoek onder zowel sollicitanten als recruiters. Aan 166 ervaren recruiters uit diverse Nederlandse organisaties vroeg zij naar hun percepties van papieren en video cv’s. Deze groep beoordeelde het papieren cv als eerlijker en meer baangerelateerd dan het video cv.
Volgens Hiemstra maken recruiters zich zorgen dat het video cv "een te subjectief instrument" is. Daarnaast speelt onbekendheid een rol. Hoewel het video cv in opkomst is, wordt het nog lang niet door iedere recruiter ingezet.

Sollicitanten
Uit onderzoek onder meer dan 550 sollicitanten blijkt dat kenmerken van de sollicitant een rol spelen bij de ervaren eerlijkheid van papieren en video cv’s. Zo beoordelen sollicitanten met een niet-westerse culturele achtergrond video cv’s als eerlijker dan autochtone westerse sollicitanten.

Daarnaast blijken sollicitanten met een zwakkere arbeidsmarktpositie positiever te oordelen over video cv’s dan sollicitanten met een sterkere positie. Niet-westerse etnische minderheden, sollicitanten met minder Nederlandse taalvaardigheid, lager opgeleide sollicitanten, en sollicitanten die lager scoorden op een cognitieve capaciteitentest waren relatief positief over video cv’s.

Tot slot zagen extraverte sollicitanten meer mogelijkheden om zich te presenteren dan introverte kandidaten. Extraverten vonden video cv’s dan ook eerlijker dan introverte sollicitanten.

Video in plaats van cv?
In haar onderzoek gaat Hiemstra ervan uit dat een sollicitatievideo het papieren CV vervangt. Maar is dat wel de praktijk?
Is de video niet vooral een aanvulling op een schriftelijke beschrijving van opleiding, expertise en werkervaring? Ik vermoed dat recruiters eerst naar dit schriftelijke CV kijken en pas als ze dit de moeite waard vinden, doorklikken naar de online video met de kandidaat. Als dat zo is, zal de sollicitatievideo minder verschil uitmaken dan de kandidaten uit het onderzoek verwachten.