Personeelslog

Week van Het Nieuwe Werken met als motto 'Tem de Tijd'

Deze Week van Het Nieuwe Werkenheeft als motto 'Tem de Tijd'. Volgens het bonte gezelschap dat zich inmiddels achter deze jaarlijkse week heeft geschaard, is Het Nieuwe Werken een belangrijk middel om tijdstress te bestrijden.

Deze Week van Het Nieuwe Werken (12 tot en met 16 november) heeft als motto 'Tem de Tijd'. Volgens het bonte gezelschap dat zich inmiddels achter deze jaarlijkse week heeft geschaard, is Het Nieuwe Werken een belangrijk middel om tijdstress te bestrijden.

Door de kiezen voor het thema 'Tem de Tijd' willen de initiatiefnemers duidelijk maken dat Het Nieuwe Werken niet alleen een privilege is van kenniswerkers of andere werknemers die niet aan een vaste werkplek zijn gebonden.

Van pyjama en roze badjas
In voorgaande jaren lag de nadruk in de Week van Het Nieuwe Werken vaak op kenniswerkers. Wat vooral in de beeldvorming bijbleef waren de pyjama's en vooral de roze badjassen die symbool stonden voor thuiswerkers.

De huidige campagne Het Nieuwe Werken Doe Jezelf maakt juist duidelijk dat Het Nieuwe Werken ook mogelijk is voor werknemers die aan een vaste werkplek zijn gebonden; zoals productiemedewerkers en werknemers in de zorg.

Naar blauwe overall en witte jas
Op de campagnesite lezen we bij HNW in de praktijk eerst voorbeelden van blauwe overalls en witte jassen. Voor deze groepen betekent Het Nieuwe Werken volgens de campagne vooral dat ze zelf hun werktijden bepalen. Bijvoorbeeld via vormen van zelfroosteren.

Online Tijdmanager
Week van Het Nieuwe Werken: TijdmanagerMet het motto 'Tem de Tijd' van deze Week van Het Nieuwe Werken staat vooral de balans tussen werk en en privé centraal.
Zo heeft de campagnesite een test, de online Tijdmanager, waarmee werknemers op basis van hun persoonlijke leefsituatie een advies krijgen over hun tijdsbesteding. Hiervoor vullen ze in hoeveel uren per week ze nu kwijt zijn aan werk, woonwerkverkeer, partner, gezin, huishouden, ontspanning, vrienden en sporten. En hoeveel tijd ze er eigenlijk aan willen besteden.

Over de manier waarop Het Nieuwe Werken tijdstress tegengaat en voor een betere balans tussen werk en privé-leven zorgt, zullen we de komende week nog veel horen.

Meer over Het Nieuwe Werken:
Dossier Het Nieuwe Werken: HNW in vijf varianten.