Personeelslog

Welke eisen mag je stellen aan werknemers in hun vrije tijd?

Van werknemers verwachten we dat ze fit op hun werk verschijnen. Toch hebben we niet in onze personeelsreglementen vastgelegd dat het verboden is dat ze een avond flink doorzakken. Werkgevers bemoeien zich niet graag met de activiteiten van hun medewerkers in hun vrije tijd. Het ministerie van Defensie heeft deze week een nieuwe gedragscode met vijf geboden gestuurd waaraan alle medewerkers (zowel militairen als burgers) zich hebben te houden. Twee van deze geboden hebben ook gevolgen voor de vrije tijd van het Defensie-personeel. Bij de regel "Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid" staat in de toelichting: "We moeten ons realiseren dat de activiteiten van Defensie en haar werknemers nauwlettend worden gevolgd door de samenleving, onder andere via de media. (...) Negatieve gedragingen van de individuele defensiemedewerker hebben daarom meer nog dan bij andere organisaties een negatieve uitstraling op de overige werknemers en op de organisatie als geheel. Dit geldt zeker voor de militairen in onze organisatie omdat die zo duidelijk herkenbaar zijn. Het maakt daarbij niet uit of we daadwerkelijk dienst verrichten of niet: voor de buitenwereld zijn we 24 uur per dag defensiemedewerker, 7 dagen per week." Het gebod "Ik zorg voor een veilige werkomgeving" heeft als toelichting: "We werken met wapens en met zwaar materieel. We oefenen bij nacht en ontij. We treden bij ernstoperaties klokrond op onder fysiek en mentaal zware omstandigheden. We kunnen dat alleen maar succesvol doen als we oog hebben en houden voor de veiligheid van anderen en onszelf. Daarin passen geen drugs, omdat die onze werkelijkheid vervormen en daarmee onze veiligheid in gevaar brengen. Gebruik en bezit van of handel in drugs zijn dan ook verboden. Maar ook alcohol kan onze veiligheid in gevaar brengen. Daarom ook is gebruik van alcohol tijdens oefeningen of operaties niet toegestaan." Met andere woorden: in hun vrije tijd mogen Defensie-medewerkers matig alcohol gebruiken, maar nooit drugs. Na de misdragingen van militairen kan ik me wel iets voorstellen bij de regels. Maar hoe ver mag een werkgever hierin gaan? Kan ieder bedrijf dit soort eisen stellen? Laten we werknemers de ochtend beginnen met het inleveren van hun urine zodat we hun drank- en drugsgebruik kunnen controleren?

Niet blowen, matig drinkenVan werknemers verwachten we dat ze fit op hun werk verschijnen. Toch hebben we niet in onze personeelsreglementen vastgelegd dat het verboden is dat ze een avond flink doorzakken. Werkgevers bemoeien zich niet graag met de activiteiten van hun medewerkers in hun vrije tijd.
Het ministerie van Defensie heeft deze week een nieuwe gedragscode met vijf geboden gestuurd waaraan alle medewerkers (zowel militairen als burgers) zich hebben te houden.
Twee van deze geboden hebben ook gevolgen voor de vrije tijd van het Defensie-personeel.
Bij de regel "Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid" staat in de toelichting:

"We moeten ons realiseren dat de activiteiten van Defensie en haar werknemers nauwlettend worden gevolgd door de samenleving, onder andere via de media. (...) Negatieve gedragingen van de individuele defensiemedewerker hebben daarom meer nog dan bij andere organisaties een negatieve uitstraling op de overige werknemers en op de organisatie als geheel. Dit geldt zeker voor de militairen in onze organisatie omdat die zo duidelijk herkenbaar zijn. Het maakt daarbij niet uit of we daadwerkelijk dienst verrichten of niet: voor de buitenwereld zijn we 24 uur per dag defensiemedewerker, 7 dagen per week."

Het gebod "Ik zorg voor een veilige werkomgeving" heeft als toelichting:

"We werken met wapens en met zwaar materieel. We oefenen bij nacht en ontij. We treden bij ernstoperaties klokrond op onder fysiek en mentaal zware omstandigheden. We kunnen dat alleen maar succesvol doen als we oog hebben en houden voor de veiligheid van anderen en onszelf. Daarin passen geen drugs, omdat die onze werkelijkheid vervormen en daarmee onze veiligheid in gevaar brengen. Gebruik en bezit van of handel in drugs zijn dan ook verboden. Maar ook alcohol kan onze veiligheid in gevaar brengen. Daarom ook is gebruik van alcohol tijdens oefeningen of operaties niet toegestaan."


Met andere woorden: in hun vrije tijd mogen Defensie-medewerkers matig alcohol gebruiken, maar nooit drugs.

Na de misdragingen van militairen kan ik me wel iets voorstellen bij de regels. Maar hoe ver mag een werkgever hierin gaan? Kan ieder bedrijf dit soort eisen stellen? Laten we werknemers de ochtend beginnen met het inleveren van hun urine zodat we hun drank- en drugsgebruik kunnen controleren?