Personeelslog

Werk doen we het liefst in onze eigen tijd

Werknemers die hun werktijden flexibel kunnen indelen, voelen zich beter en zijn gemotiveerder voor hun werk. Dat blijkt uit onderzoek waarop arbeids- en organisatiepsycholoog Hylco Nijp van de Radboud Universiteit binnenkort promoveert.

Een baan met standaard-werktijden tussen 9 en 5, elke dag weer, komt werknemers niet altijd uit. De kinderen moeten naar school, de zieke moeder moet worden verzorgd en aan het eind van de middag moeten we ook nog sporten.

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Ons privé-leven stelt hoge eisen, maar dat doet de werkgever ook. Om werk desondanks gezond en tot de hogere pensioenleeftijd leuk te houden, keek promovendus Hylco Nijp naar de effecten van autonomie over de eigen werktijden op werk-privé balans, gezondheid en welzijn van medewerkers. Ook deed hij een grootschalig onderzoek naar effecten van het wat gedateerde begrip Het Nieuwe Werken, dat onder meer wordt gekenmerkt door een flinke mate van vrijheid in werktijden, op de medewerker.

Werktijdcontrole
Uit het onderzoek van Nijp wordt duidelijk dat werktijdcontrole vaak samengaat met positieve gezondheidsuitkomsten, bijvoorbeeld een lagere vermoeidheid of minder stress, een betere werk-privé balans en een hogere motivatie of werktevredenheid.

Ook blijkt dat veel Nederlandse medewerkers meer werktijdcontrole wensen dan ze op het moment hebben. Breder invoeren van werktijdcontrole kan positieve invloed hebben op het welzijn en de motivatie van Nederlandse werknemers, concludeert Nijp.
Volgens de onderzoeker pleit deze informatie voor de wet flexibel werken (januari 2016). Volgens deze wet mag een medewerker de werkgever altijd vragen om aangepaste werktijden en moet de werkgever dit verzoek afwegen op basis van billijkheid of redelijkheid.

Het Nieuwe Werken motiveert niet
Behalve werktijdcontrole heeft Nijp ook de effecten onderzocht van het meer omvattende Het Nieuwe Werken. Bij Het Nieuwe Werken kunnen medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk werken, en worden hierbij ondersteund door ict-middelen en resultaatgericht werken. Effecten hiervan op motivatie, welzijn of werk-privé balans van medewerkers zijn nog niet eerder systematisch en grootschalig onderzocht.

Uit Nijps onderzoek blijkt vooral een stabiel beeld: hij zag geen consistente veranderingen voor het welzijn, werk-privébalans of motivatie van de medewerkers. Anders gezegd: behalve bij het onderdeel flexibele werktijden heeft Nijp heeft geen positieve invloed gevonden van Het Nieuwe Werken op het welzijn van werknemers.

Als het om de welzijn en de motivatie gaat, adviseert Nijp bedrijven na te gaan hoeveel behoefte hun medewerkers hebben aan het zelf indelen van hun werktijden en het zelf bepalen van de locatie waar ze willen werken.
En voor de rest lijkt Het Nieuwe Werken toch echt uitgewerkt als wondermiddel voor alles.

Meer lezen
Hylco Nyp: Worktime Control and New Ways of Working.