Personeelslog

Werk dringt prive-leven binnen

Het werk dringt steeds meer het privéleven van werknemers binnen. 75% van de beroepsbevolking zegt buiten de reguliere werktijden bereikbaar te zijn per telefoon of e-mail. Sterker nog: een overgrote meerderheid werkt buiten de reguliere werktijden weleens thuis. Dat blijkt uit een onderzoek van EPN ׀ Platform voor de Informatiesamenleving. Het is eigenlijk sluipenderwijs gegaan. De technische belemmeringen van een paar jaar geleden om flexibel te werken, zijn verdwenen. "Internet en andere digitale technologie (bedrijfsnetwerken, UMTS, Blackberries, mobiele telefonie etc.) maken het mogelijk een groot deel van het werk te doen zonder het traditionele kantoor en op tijden die mensen zelf verkiezen, bijvoorbeeld ’s avonds", constateert het EPN in zijn onderzoek. Werk buiten reguliere werktijden Als we het onderzoek mogen geloven, werkt maar liefst 70% van de werknemers buiten reguliere werktijden. Het aantal dat meer dan een uur of verschillende keren per week/weekend werkt is in vakanties 6%, in het weekend 20%, door de week 34% en op vrije dagen 20%. Kennelijk is werken en bereikbaar zijn in privétijd gewoon geworden. Opvallend genoeg staat daar tegenover dat slechts 14% van de werknemers privézaken doet binnen de reguliere werktijd (boodschappen, sporten, zaken regelen). Vermoedelijk ligt dat percentage zo laag omdat privé-bellen of -internetten/-mailen al zo normaal is geworden dat werknemers dat niet eens noemen in een enquête. Spanningen in het sociale leven Als het werk inderdaad zo prominent het privé-domein indringt, zal dat toch wel spanningen geven in het sociale leven van werknemers. In de praktijk blijkt dat mee te vallen. "9% van de beroepsbevolking zegt dat gezin en sociale contacten te lijden hebben onder bereikbaarheid. 47% neemt geen maatregelen om vermenging in goede banen te leiden (53% wel!)", aldus het onderzoek. "Wanneer de economie sterker afhankelijk wordt van kenniswerkers, zullen die spanningen toenemen", is de verwachting van het EPN. EPN blijft vaag Volgens EPN moeten werkgevers meer aandacht besteden aan het vergroten van de productiviteit van kenniswerkers en de sociale gevolgen daarvan. Over wat er dan nodig is, blijft het EPN overigens vaag. Het platform komt niet veel verder dan "nieuwe mogelijkheden om ook op afstand voeling te houden met collega’s, leidinggevenden en projecten", "intelligentie om er voor te zorgen dat iemand die zich moet concentreren niet wordt gestoord of iemand die thuis in gesprek is niet wordt onderbroken", aanpassing van kantoorgebouwen ("meer ruimte voor ontmoeten, creatief samenwerken"). Meer informatie Het EPN-onderzoek 'Werk in Balans'.

Het werk dringt steeds meer het privéleven van werknemers binnen. 75% van de beroepsbevolking zegt buiten de reguliere werktijden bereikbaar te zijn per telefoon of e-mail. Sterker nog: een overgrote meerderheid werkt buiten de reguliere werktijden weleens thuis. Dat blijkt uit een onderzoek van EPN ׀ Platform voor de Informatiesamenleving.

Het is eigenlijk sluipenderwijs gegaan. De technische belemmeringen van een paar jaar geleden om flexibel te werken, zijn verdwenen. "Internet en andere digitale technologie (bedrijfsnetwerken, UMTS, Blackberries, mobiele telefonie etc.) maken het mogelijk een groot deel van het werk te doen zonder het traditionele kantoor en op tijden die mensen zelf verkiezen, bijvoorbeeld ’s avonds", constateert het EPN in zijn onderzoek.

Werk buiten reguliere werktijden
Als we het onderzoek mogen geloven, werkt maar liefst 70% van de werknemers buiten reguliere werktijden. Het aantal dat meer dan een uur of verschillende keren per week/weekend werkt is in vakanties 6%, in het weekend 20%, door de week 34% en op vrije dagen 20%.
Kennelijk is werken en bereikbaar zijn in privétijd gewoon geworden. Opvallend genoeg staat daar tegenover dat slechts 14% van de werknemers privézaken doet binnen de reguliere werktijd (boodschappen, sporten, zaken regelen).
Vermoedelijk ligt dat percentage zo laag omdat privé-bellen of -internetten/-mailen al zo normaal is geworden dat werknemers dat niet eens noemen in een enquête.

Spanningen in het sociale leven
Als het werk inderdaad zo prominent het privé-domein indringt, zal dat toch wel spanningen geven in het sociale leven van werknemers. In de praktijk blijkt dat mee te vallen.
"9% van de beroepsbevolking zegt dat gezin en sociale contacten te lijden hebben onder bereikbaarheid. 47% neemt geen maatregelen om vermenging in goede banen te leiden (53% wel!)", aldus het onderzoek.
"Wanneer de economie sterker afhankelijk wordt van kenniswerkers, zullen die spanningen toenemen", is de verwachting van het EPN.

EPN blijft vaag
Volgens EPN moeten werkgevers meer aandacht besteden aan het vergroten van de productiviteit van kenniswerkers en de sociale gevolgen daarvan.

Over wat er dan nodig is, blijft het EPN overigens vaag. Het platform komt niet veel verder dan "nieuwe mogelijkheden om ook op afstand voeling te houden met collega’s, leidinggevenden en projecten", "intelligentie om er voor te zorgen dat iemand die zich moet concentreren niet wordt gestoord of iemand die thuis in gesprek is niet wordt onderbroken", aanpassing van kantoorgebouwen ("meer ruimte voor ontmoeten, creatief samenwerken").

Meer informatie
Het EPN-onderzoek 'Werk in Balans'.