Personeelslog

Werkgevers: oudere werknemers liever ontzien dan stimuleren

Om langer doorwerken mogelijk te maken, blijken werkgevers oudere werknemers vooral te ontzien, bijvoorbeeld door hen extra vrije dagen te geven. Werkgevers maken veel minder gebruik van de mogelijkheden om deze medewerkers te stimuleren via een actief loopbaanbeleid.

Om langer doorwerken mogelijk te maken, blijken werkgevers oudere werknemers vooral te ontzien, bijvoorbeeld door hen extra vrije dagen te geven. Werkgevers maken veel minder gebruik van de mogelijkheden om deze medewerkers te stimuleren via een actief loopbaanbeleid.

Het aantal werknemers dat kan èn wil door werken, blijft stijgen. 44% van de werknemers wil tot hun 65ste doorwerken en 45% geeft aan dit ook te kunnen. En 14% wil zelfs na hun 65ste blijven werken.
Dat blijkt uit Arbobalans 2011, het rapport dat TNO deze week heeft gepubliceerd.

Steeds later met pensioen
In 2010 was de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen naar 62,7 jaar. In 2006 was dit nog 61 jaar.
Er blijken overigens grote verschillen per sector. Zo valt op dat werknemers in de landbouw pas stoppen met werken als ze gemiddeld 65,7 jaar zijn.

Werknemers willen langer doorwerken als
1. zij minder uren of minder dagen per week werken (50%)
2. stoppen financieel onaantrekkelijk wordt (26%)
3. lichter werk (fysiek en/of psychisch) krijgen (22%)

Ontzie-maatregelen
23% van de werkgevers vindt het belangrijk dat medewerkers langer doorwerken.

Een derde van de werkgevers heeft maatregelen genomen om het langer doorwerken mogelijk te maken. Hierbij kiezen ze vooral voor ontzie-maatregelen, zoals:
1. extra vrije dagen (25%)
2. individuele aanpassing werktijden (16%)
3. deeltijd vervroegde uittreding (11%)
4. taakverlichting (11%)
5. geen onregelmatige/ploegendiensten (7%)
6. teruggang in functie/salaris (2%).

De onderzoekers merken hierbij op dat dit soort ontziemaatregelen “onbedoeld kunnen bijdragen aan de negatieve stereotypering van oudere medewerkers”.

Stimuleren via loopbaanbeleid
Minder populair dan de ontzie-maatregelen is het voeren van een loopbaanbeleid waarbij werknemers worden gestimuleerd langer door te werken.

De meest voorkomende stimuleringsmaatregelen:
1. loopbaangesprekken (10%)
2. aanpassing werkplek (8%)
3. stimuleren scholing/cursusdeelname (6%)
4. taakverbreding, taakroulatie (4%)
5. invoeren gezondheidsbeleid, stimuleren gezondheid (4%)
6. omscholing naar andere functie/baan (2%).

Verouderde denkpatronen
Hoewel werkgevers niet zo heel veel doen om het langer doorwerken te stimuleren, maken ze zich wel zorgen over hun oudere werknemers.

Zo is 21% van de werkgevers het (enigszins tot zeer) eens met de stelling dat oudere 'werknemers hun taken niet meer optimaal kunnen uitvoeren door verminderde fysieke en mentale belastbaarheid'.
En met de stelling ‘werknemers zitten vast in verouderde denkpatronen over werk en/of omgang met klanten’ is 25% het eens. Van de overheidswerkgevers onderschrijft 45% deze stelling; bij grotere bedrijven zelfs 52%.

Lees ook:
Arbobalans: (bijna) alles wat er te weten valt over werknemers.