Personeelslog

Werkgevers weten te weinig van mantelzorgende werknemers

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief voor hun zieke familieleden of vrienden. Werkgevers van deze mantelzorgers hebben vaak géén idee om wie het gaat en welke gevolgen dit heeft voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf. Dat werkgevers weinig weten van de werknemers die zorgen voor een ziek familielid of vriend, blijkt uit het Arbeidsvoorwaarden Survey 2010-2011, een onderzoek van Mercer en Centraal Beheer Achmea onder 1.200 werkgevers. 1 op de 8 werknemers Volgens onderzoek verleent ongeveer 1 op de 8 werknemers naast zijn betaalde baan langdurig (méér dan drie maanden) intensief (méér dan acht uur per week) zorg aan zieke partner, ouder, kind of bekende. Meer dan de helft van hen voelt zich overbelast en 10% van hen is minder uren gaan werken of is zelfs hiermee gestopt. Uit het onderzoek van het Arbeidsvoorwaarden Survey blijkt echter dat 46% van de werkgevers géén idee heeft hoeveel van hun werknemers mantelzorgtaken hebben. En 43% van de werkgevers denkt dat het om minder dan 2% gaat. "Klaarblijkelijk zijn ze zich nog onvoldoende bewust van het sluimerende verzuim dat daarin verscholen ligt. Het gevaar van lichamelijke en/of geestelijke overbelasting ligt op de loer", aldus het rapport. Slecht voor loopbaan Werknemers lopen vaak niet te koop met de mantelzorg die zij verlenen. Ze zijn bevreesd dat dit slecht uitpakt voor hun loopbaan. De werkgever hoeft er immers ook niks van te merken als de werknemer bijvoorbeeld in deeltijd werkt. Maar ook deze werknemer kan in de problemen komen als hij door de combinatie van werk en zorg geestelijk of lichamelijk overbelast raakt. Dat kan leiden tot grijs verzuim (in werktijd druk zijn met privé-taken) of tot ziekteverzuim. Met de vergrijzing zal de behoefte aan mantelzorg groter worden. Het grote personeelstekort dat wordt verwacht voor de zorg, betekent dat er een nog groter beroep wordt gedaan op familie en vrienden van de zieke. Mantelzorgbewust personeelsbeleid Het Arbeidsvoorwaarden Survey pleit daarom dan ook voor een "mantelzorgbewust personeelsbeleid". Uit het onderzoek blijkt echter dat werkgevers nog niet zover zijn. Een derde van de werkgevers vindt dat de zorgtaken van hun werknemers een volledige privé-aangelegenheid zijn, nog eens een derde denkt dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever is, en de overige werkgevers hebben er nog niet over nagedacht. 70% van de werkgevers vindt dat ze binnen hun bedrijf géén specifieke aandacht aan mantelzorg hoeven te besteden: 40% omdat de wettelijke verlofmogelijkheden toereikend zijn en 30% vanwege de flexibele arbeidsvoorwaarden die het bedrijf al biedt. Flexibele werktijden Uit ander onderzoek, het Nationale Mantelzorgpanel, blijkt dat vooral flexibele werktijden belangrijk zijn voor mantelzorgende werknemers. Daarnaast zijn thuiswerken, (tijdelijk) minder uren werken of het verminderen van taken en verantwoordelijkheden van belang. En van de mantelzorgers die moeite hebben met de combinatie werk en zorg, wil 45% korter werken of er zelfs helemaal mee stoppen. Mantelzorg wordt werkgeverszorg Zowel het Arbeidsvoorwaarden Survey als het Nationale Mantelzorgpanel maken één ding duidelijk: Met het grotere beroep op de mantelzorg hebben niet alleen de zorgende werknemers, maar ook hun werkgevers een probleem.

Ruim 2,6 miljoen Nederlanders zorgen langere tijd intensief voor hun zieke familieleden of vrienden. Werkgevers van deze mantelzorgers hebben vaak géén idee om wie het gaat en welke gevolgen dit heeft voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf.

Dat werkgevers weinig weten van de werknemers die zorgen voor een ziek familielid of vriend, blijkt uit het Arbeidsvoorwaarden Survey 2010-2011, een onderzoek van Mercer en Centraal Beheer Achmea onder 1.200 werkgevers.

1 op de 8 werknemers
Volgens onderzoek verleent ongeveer 1 op de 8 werknemers naast zijn betaalde baan langdurig (méér dan drie maanden) intensief (méér dan acht uur per week) zorg aan zieke partner, ouder, kind of bekende. Meer dan de helft van hen voelt zich overbelast en 10% van hen is minder uren gaan werken of is zelfs hiermee gestopt.

Uit het onderzoek van het Arbeidsvoorwaarden Survey blijkt echter dat 46% van de werkgevers géén idee heeft hoeveel van hun werknemers mantelzorgtaken hebben. En 43% van de werkgevers denkt dat het om minder dan 2% gaat.
"Klaarblijkelijk zijn ze zich nog onvoldoende bewust van het sluimerende verzuim dat daarin verscholen ligt. Het gevaar van lichamelijke en/of geestelijke overbelasting ligt op de loer", aldus het rapport.

Slecht voor loopbaan
Werknemers lopen vaak niet te koop met de mantelzorg die zij verlenen. Ze zijn bevreesd dat dit slecht uitpakt voor hun loopbaan. De werkgever hoeft er immers ook niks van te merken als de werknemer bijvoorbeeld in deeltijd werkt.
Maar ook deze werknemer kan in de problemen komen als hij door de combinatie van werk en zorg geestelijk of lichamelijk overbelast raakt. Dat kan leiden tot grijs verzuim (in werktijd druk zijn met privé-taken) of tot ziekteverzuim.

Met de vergrijzing zal de behoefte aan mantelzorg groter worden. Het grote personeelstekort dat wordt verwacht voor de zorg, betekent dat er een nog groter beroep wordt gedaan op familie en vrienden van de zieke.

Mantelzorgbewust personeelsbeleid
Het Arbeidsvoorwaarden Survey pleit daarom dan ook voor een "mantelzorgbewust personeelsbeleid".

Uit het onderzoek blijkt echter dat werkgevers nog niet zover zijn.
Een derde van de werkgevers vindt dat de zorgtaken van hun werknemers een volledige privé-aangelegenheid zijn, nog eens een derde denkt dat het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever is, en de overige werkgevers hebben er nog niet over nagedacht.

70% van de werkgevers vindt dat ze binnen hun bedrijf géén specifieke aandacht aan mantelzorg hoeven te besteden: 40% omdat de wettelijke verlofmogelijkheden toereikend zijn en 30% vanwege de flexibele arbeidsvoorwaarden die het bedrijf al biedt.

Flexibele werktijden
Uit ander onderzoek, het Nationale Mantelzorgpanel, blijkt dat vooral flexibele werktijden belangrijk zijn voor mantelzorgende werknemers. Daarnaast zijn thuiswerken, (tijdelijk) minder uren werken of het verminderen van taken en verantwoordelijkheden van belang.

En van de mantelzorgers die moeite hebben met de combinatie werk en zorg, wil 45% korter werken of er zelfs helemaal mee stoppen.

Mantelzorg wordt werkgeverszorg
Zowel het Arbeidsvoorwaarden Survey als het Nationale Mantelzorgpanel maken één ding duidelijk: Met het grotere beroep op de mantelzorg hebben niet alleen de zorgende werknemers, maar ook hun werkgevers een probleem.