Personeelslog

Werknemers willen werken bij slimme bedrijven

Thuiswerken is de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde onder jonge hoogopgeleiden. Opvallend is hoe weinig bedrijven nog hierop inspelen. Dat thuiswerken de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde is onder jonge hoogopgeleiden, bleek uit het Intermediair Imago Onderzoek. Overigens geldt dit het meest voor vrouwen en de hoogst opgeleide jongeren (universiteit). Slim werken Ook uit onderzoek in opdracht van de Taskforce MobiliteitsManagement komt naar voren dat werknemers graag 'slim werken'. Dat is de term de Taskforce gebruikt voor plaats- en tijdonafhankelijk werken. Daar waar werknemers vooral geïnteresseerd zijn in thuiswerken om hun werk- en privé-leven beter te kunnen combineren, is de Taskforce vooral uit op "de reductie van het aantal autokilometers en dus aan de bestrijding van files". Uit het onderzoek dat Blauw Research heeft uitgevoerd voor de Taskforce, blijkt dat 44% van de werknemers al wel eens 'slim' reist en werkt en dat ruim een derde dit vaker wil gaan doen. Maar de meeste werknemers vinden dat zij hierbij onvoldoende ondersteuning krijgen van hun werkgever. De werkgevers krijgen hiervoor een gemiddeld rapportcijfer van 5,2. Slechts 29% geeft een 6 of hoger. 600 spitskilometers per werknemer minder Volgens het onderzoek is dit een gemiste kans. Want werknemers die regelmatig op afstand of thuis werken, reizen daardoor maandelijks gemiddeld bijna 600 kilometer minder in de spits. En de reistijd die werknemers zo besparen, besteden ze voor 34% aan het werk. Maar volgens het onderzoek zijn er méér voordelen. Zo zorgt de mogelijkheid om onafhankelijk van plaats en tijd te werken voor een hogere tevredenheid onder werknemers. En voor 38% is de keuze om thuis of onderweg te werken een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Voorsprong bij aantrekkende arbeidsmarkt Hoe groot de veronderstelde voordelen ook zijn, in de praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk het traditionele patroon te doorbreken. Veel bedrijven hechten nog steeds aan werknemers die dagelijks van 9 tot 5 bij hen in de buurt - op kantoor - zijn. Maar dat geeft werkgevers die de stap wel durven zetten, een interessante voorsprong in de werving als de arbeidsmarkt weer aantrekt. Vooruitlopend daarop kunnen ze nu alvast de nodige voorbereidingen treffen om slim werken op een goede manier in te voeren. Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.

Thuiswerken is de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde onder jonge hoogopgeleiden. Opvallend is hoe weinig bedrijven nog hierop inspelen.

Dat thuiswerken de populairste secundaire arbeidsvoorwaarde is onder jonge hoogopgeleiden, bleek uit het Intermediair Imago Onderzoek. Overigens geldt dit het meest voor vrouwen en de hoogst opgeleide jongeren (universiteit).

Slim werken
Ook uit onderzoek in opdracht van de Taskforce MobiliteitsManagement komt naar voren dat werknemers graag 'slim werken'. Dat is de term de Taskforce gebruikt voor plaats- en tijdonafhankelijk werken.
Daar waar werknemers vooral geïnteresseerd zijn in thuiswerken om hun werk- en privé-leven beter te kunnen combineren, is de Taskforce vooral uit op "de reductie van het aantal autokilometers en dus aan de bestrijding van files".

Uit het onderzoek dat Blauw Research heeft uitgevoerd voor de Taskforce, blijkt dat 44% van de werknemers al wel eens 'slim' reist en werkt en dat ruim een derde dit vaker wil gaan doen.
Maar de meeste werknemers vinden dat zij hierbij onvoldoende ondersteuning krijgen van hun werkgever. De werkgevers krijgen hiervoor een gemiddeld rapportcijfer van 5,2. Slechts 29% geeft een 6 of hoger.

600 spitskilometers per werknemer minder
Volgens het onderzoek is dit een gemiste kans.

Want werknemers die regelmatig op afstand of thuis werken, reizen daardoor maandelijks gemiddeld bijna 600 kilometer minder in de spits. En de reistijd die werknemers zo besparen, besteden ze voor 34% aan het werk.

Maar volgens het onderzoek zijn er méér voordelen. Zo zorgt de mogelijkheid om onafhankelijk van plaats en tijd te werken voor een hogere tevredenheid onder werknemers. En voor 38% is de keuze om thuis of onderweg te werken een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Voorsprong bij aantrekkende arbeidsmarkt
Hoe groot de veronderstelde voordelen ook zijn, in de praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk het traditionele patroon te doorbreken. Veel bedrijven hechten nog steeds aan werknemers die dagelijks van 9 tot 5 bij hen in de buurt - op kantoor - zijn.

Maar dat geeft werkgevers die de stap wel durven zetten, een interessante voorsprong in de werving als de arbeidsmarkt weer aantrekt. Vooruitlopend daarop kunnen ze nu alvast de nodige voorbereidingen treffen om slim werken op een goede manier in te voeren.

Ook via Twitter kun je Personeelslog volgen: Twitter.com/Personeelslog.