Personeelslog

Werknemersfoto's mogen niet zomaar in smoelenboek

Foto's uit de personeelsdossiers of van de toegangspassen mogen niet zomaar in een smoelenboek worden gebruikt. De betrokken werknemer moet hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven. Dat is te lezen op de nieuwe publiekssite MijnPrivacy van het College Bescherming Persoonsgevens.

Foto's uit de personeelsdossiers of van de toegangspassen mogen niet zomaar in een smoelenboek worden gebruikt. De betrokken werknemer moet hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven. Dat is te lezen op de nieuwe publiekssite MijnPrivacy van het College Bescherming Persoonsgevens.
Eh hoe zo? "Aangezien foto’s iets zeggen over iemands ras mogen deze alleen met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n) worden gebruikt", aldus het College in zijn toelichting.

De vraag die dan direct door mijn hoofd schiet: Mag ik werknemers zonder toestemming aanspreken met hun naam? Deze kan immers toch iemands afkomst verraden?

Een ander interessant antwoord geeft het College op de vraag Mag een werkgever vragen naar de reden van ziekmelding aan een werknemer?

"In beginsel mag de werkgever niet vragen naar de aard of oorzaak van de ziekte. Alleen in die gevallen waarin de werkgever zelf geen loon hoeft door te betalen maar de uitvoeringsinstelling uitkeert, mag hij dat wel. Een werknemer hoeft de vraag van zijn werkgever niet te beantwoorden, maar mag niet liegen. Want dat zou in strijd zijn met ‘goed werknemerschap’. Aan de Arbodienst moet de werknemer wel alles vertellen over zijn ziekte."

Deze en andere, soms wereldvreemde, antwoorden op privacy-vragen rondom werk zijn te vinden op de site van het College. Eén kleine troost: je bent niet verplicht medewerkers te wijzen op het bestaan van deze site.