Personeelslog

Werven met gebonden handen?

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen de wervers van het ministerie van Defensie de handen op de rug gebonden.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgen de wervers van het ministerie van Defensie de handen op de rug gebonden.
Een kamermeerderheid wil dat militairen met kinderen onder de vijf jaar worden gevrijwaard van buitenlandse missies.
Gisteren heeft minister Kamp laten weten dat hij de kamermotie niet zal uitvoeren. Want uit een inventarisatie is gebleken dat er relatief veel militairen zijn met jonge kinderen. En juist deze groep wordt het vaakst naar het buitenland uitgezonden.

De komende weken moet blijken of de Kamer hiermee genoegen neemt. Of dat het werk van de Defensie-recruiters in de krappe arbeidsmarkt nog moeilijker wordt gemaakt.