Personeelslog

WeShareTalent: grote werkgevers delen hun talenten

Om niet steeds dure consultants te hoeven inhuren, hebben meer dan 200 grote werkgevers zich verenigd in het netwerk WeShareTalent. Als ze specifieke expertise zoeken, gaan ze eerst bij elkaar te rade om te kijken of ze werknemers kunnen uitwisselen.

Om niet steeds dure consultants te hoeven inhuren, hebben meer dan 200 grote werkgevers zich verenigd in het netwerk WeShareTalent. Als ze specifieke expertise zoeken, gaan ze eerst bij elkaar te rade om te kijken of ze werknemers kunnen uitwisselen.

Want volgens de initiatiefnemers is "de tijd rijp is om echt kennis en talent te gaan delen tussen organisaties".

WeShareTalent is een initiatief dat erg past in deze tijd van sociale media en Het Nieuwe Werken.

Delen van kennis over organisatiegrenzen heen
Op de site van WeShareTalent lezen we in steekwoorden de filosofie. “De opkomst van nieuwe (social) media maakt interactie tussen mensen en organisaties laagdrempelig.
Het delen van kennis over de organisatiegrenzen heen is niet alleen makkelijker, maar ook vanzelfsprekend geworden. De nieuwe generatie medewerker maakt bij vragen gebruik van expertise in zijn netwerk, ongeacht of deze kennis zich binnen of buiten de eigen organisatie bevindt. Het delen van kennis over de organisatiegrenzen heen stimuleert innovaties.”

Online en offline
Op verschillende manieren kunnen de grote organisaties die lid zijn van het netwerk, aangeven welke kennis en expertise zij zoeken en welke zij in de aanbieding hebben.
Dat kan via de online marktplaats van WeShareTalent en via de bemiddeling van twaalf ondernemers die als 'super connectors' organisaties bij elkaar brengen. Ook organiseert WeShareTalent live events waarbij managers en professionals welkom zijn, maar "consultants en recruiters" niet.

Meer dan 200 grote organisaties
Van het WeShareTalent-netwerk zijn meer dan 200 grote werkgevers lid: zowel uit het bedrijfsleven als uit de overheid. De ledenlijst bevat namen als Accenture, Ahold, Belastingdienst, Microsoft, NS, Shell.

Hoewel de site wat onoverzichtelijk is, maakt deze wel duidelijk dat het werkt. Zo kunnen bedrijven die specifieke expertise zoeken, gebruik maken van organisaties in andere sectoren die hierin zijn gespecialiseerd. "Het Oogziekenhuis in Rotterdam had een opslagprobleem. Voor de oplossing zochten ze een expert in opslag en logistiek. Albert Heijn dus."

Kosten uitwisseling
Hoe organisaties de uitwisseling van kennis en expertise betalen, mogen ze zelf weten. Dat kan in de vorm van een traditionele vergoeding van het salaris van de expert (al dan niet met toeslag), een investering of zelfs virtuele credits die later kunnen worden ingewisseld.
Naast deze vorm van betaling aan de uitlenende partij brengt WeShareTalent jaarlijks een vast bedrag voor het lidmaatschap in rekening en vraagt het netwerk een flexibele vergoeding afhankelijk van de gerealiseerde uitwisseling.