Personeelslog

Willen werkgevers mobiliteitsbonus delen?

"We zijn er in Nederland niet aan gewend dat iemand van zestig jaar komt solliciteren. Dat zit nog niet in onze cultuur", zei minister Henk Kamp deze week toen hij zijn plannen toelichtte om de mobiliteit van oudere werknemers te stimuleren. Zo stelt hij een mobiliteitsbonus in het vooruitzicht. Maar in tegenstelling tot de sociale partners wil Kamp de bonus alleen uitkeren aan de werkgever. In juni hebben werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid het Pensioenakkoord gesloten. Hierin doen de sociale partners een reeks van voorstellen die ervoor moeten zorgen dat werknemers langer kunnen doorwerken. Mobiliteit in Pensioenakkoord In het Pensioenakkoord leggen sociale partners de nadruk op het belang van mobiliteit. Zij constateren echter dat de mobiliteit van oudere werknemers laag is. "Mobiliteit draagt bij aan het opdoen van brede(re) ervaring en verhoogt de kansen op inzetbaarheid/de arbeidsmarkt, ook voor oudere werknemers. Mobiliteit is een middel om actief te blijven op de arbeidsmarkt en zich te verbeteren", aldus de Beleidsagenda 2020, die onderdeel uitmaakt van het Pensioenakkoord. Oudere werknemers kunnen veel compenseren met hun ervaring. "Als deze echter functie- en bedrijfsspecifiek is, kan de inzetbaarheid voor andere functies en bij andere werkgevers afnemen. Dit staat haaks op de tendens waar de werkgever in toenemende mate van werknemers vraagt om zich snel en wendbaar aan te passen aan gewijzigde productie- en dienstverleningsprocessen." Bonus voor werkgevers èn werknemers Om de vrijwillige arbeidsmobiliteit van werkende 55-plussers te stimuleren, hebben de sociale partners de mobiliteitsbonus voorgesteld. Omdat mobiliteit "geen doel op zich is voor de individuele werknemer" willen zij de bonus niet alleen ter beschikking stellen aan werkgevers, maar ook aan de 55-plusser die van werkgever verandert. Vitaliteitspakket Gisteren heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn plannen gepresenteerd voor de mobiliteitsbonus, die deel uitmaakt van het Vitaliteitspakket. Werkgevers die een 55-plusser in dienst nemen, krijgen drie jaar lang een mobiliteitsbonus van 3.500 euro per jaar. Het dubbele bedrag stelt Kamp beschikbaar als werkgevers een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder aantrekken. Als het aan de minister ligt, gaat de bonus in op 1 januari 2013. Hij verwacht dat hij hiervoor de komende jaren een stevig bedrag kwijt is dat oploopt tot 1,1 miljard euro in 2015. Verdeling bonus tussen werkgever en werknemer Opvallend is dat Kamp er "uit praktische overwegingen" niet voor kiest om de mobiliteitsbonus ook uit te keren aan oudere werknemers. Wel roept hij werkgevers en werknemers op om afspraken te maken over de verdeling van de mobiliteitsbonus tussen werkgever en werknemer. In de huidige cultuur stappen oudere werknemers niet zo makkelijk over naar een andere werkgever. Of de mobiliteitsbonus daar veel aan zal veranderen, moet nog blijken. Zullen we straks vacatureteksten krijgen waarin werkgevers 55-plussers proberen te lokken met (een deel van de) mobiliteitsbonus?

"We zijn er in Nederland niet aan gewend dat iemand van zestig jaar komt solliciteren. Dat zit nog niet in onze cultuur", zei minister Henk Kamp deze week toen hij zijn plannen toelichtte om de mobiliteit van oudere werknemers te stimuleren.
Zo stelt hij een mobiliteitsbonus in het vooruitzicht. Maar in tegenstelling tot de sociale partners wil Kamp de bonus alleen uitkeren aan de werkgever.

In juni hebben werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid het Pensioenakkoord gesloten. Hierin doen de sociale partners een reeks van voorstellen die ervoor moeten zorgen dat werknemers langer kunnen doorwerken.

Mobiliteit in Pensioenakkoord
In het Pensioenakkoord leggen sociale partners de nadruk op het belang van mobiliteit.
Zij constateren echter dat de mobiliteit van oudere werknemers laag is. "Mobiliteit draagt bij aan het opdoen van brede(re) ervaring en verhoogt de kansen op inzetbaarheid/de arbeidsmarkt, ook voor oudere werknemers. Mobiliteit is een middel om actief te blijven op de arbeidsmarkt en zich te verbeteren", aldus de Beleidsagenda 2020, die onderdeel uitmaakt van het Pensioenakkoord.

Oudere werknemers kunnen veel compenseren met hun ervaring. "Als deze echter functie- en bedrijfsspecifiek is, kan de inzetbaarheid voor andere functies en bij andere werkgevers afnemen. Dit staat haaks op de tendens waar de werkgever in toenemende mate van werknemers vraagt om zich snel en wendbaar aan te passen aan gewijzigde productie- en dienstverleningsprocessen."

Bonus voor werkgevers èn werknemers
Om de vrijwillige arbeidsmobiliteit van werkende 55-plussers te stimuleren, hebben de sociale partners de mobiliteitsbonus voorgesteld.
Omdat mobiliteit "geen doel op zich is voor de individuele werknemer" willen zij de bonus niet alleen ter beschikking stellen aan werkgevers, maar ook aan de 55-plusser die van werkgever verandert.

Vitaliteitspakket
Gisteren heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn plannen gepresenteerd voor de mobiliteitsbonus, die deel uitmaakt van het Vitaliteitspakket.
Werkgevers die een 55-plusser in dienst nemen, krijgen drie jaar lang een mobiliteitsbonus van 3.500 euro per jaar. Het dubbele bedrag stelt Kamp beschikbaar als werkgevers een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder aantrekken.

Als het aan de minister ligt, gaat de bonus in op 1 januari 2013. Hij verwacht dat hij hiervoor de komende jaren een stevig bedrag kwijt is dat oploopt tot 1,1 miljard euro in 2015.

Verdeling bonus tussen werkgever en werknemer
Opvallend is dat Kamp er "uit praktische overwegingen" niet voor kiest om de mobiliteitsbonus ook uit te keren aan oudere werknemers.
Wel roept hij werkgevers en werknemers op om afspraken te maken over de verdeling van de mobiliteitsbonus tussen werkgever en werknemer.

In de huidige cultuur stappen oudere werknemers niet zo makkelijk over naar een andere werkgever. Of de mobiliteitsbonus daar veel aan zal veranderen, moet nog blijken. Zullen we straks vacatureteksten krijgen waarin werkgevers 55-plussers proberen te lokken met (een deel van de) mobiliteitsbonus?