Personeelslog

Wordt Google waardeloos om sollicitanten te checken?

Sinds kort biedt Google Europeanen de mogelijkheid om onwelgevallige zoekresultaten over hen te verwijderen. Het Amerikaanse internetbedrijf is hiertoe gedwongen door een uitspraak van het Europese hof van Justitie. Wordt Google hiermee waardeloos voor recruiters die de zoekmachine gebruiken om sollicitanten te checken?

Sinds kort biedt Google Europeanen de mogelijkheid om onwelgevallige zoekresultaten over hen te verwijderen. Het Amerikaanse internetbedrijf is hiertoe gedwongen door een uitspraak van het Europese hof van Justitie.

Wordt Google hiermee waardeloos voor recruiters die de zoekmachine gebruiken om sollicitanten te checken?

MIS NIKS: Abonneer je op de gratis Personeelsnet-nieuwsbrief


Als zij menen dat hun privacy wordt geschonden, kunnen Europese burgers zoekmachines als Google vragen om zoekresultaten te verwijderen. Dat heeft het Europese hof van Justitie vorige week bepaald.
In een verrassende uitspraak spreekt het hof van het recht om vergeten te worden.

In reactie op het vonnis heeft Google inmiddels een formulier online gezet waarmee Europeanen kunnen aangeven welke zoekresultaten ze verwijderd willen zien. In één dag hebben al 12.000 mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Ontoereikend of niet langer relevant
Kunnen kandidaten hiermee makkelijk alle smetjes op hun online blazoen verwijderen? Dat valt nog te bezien.

Veel is nog onduidelijk. Ook Google weet nog niet precies hoe de zoekmachine gevolg moet geven aan de uitspraak van de Europese rechter. Daarvoor schakelt het bedrijf nog een groep experts in.

Maar het formulier dat Google online heeft gezet, geeft wel aan hoe het bedrijf denkt om te gaan met de verzoeken. Volgens Google is het formulier bedoeld voor mensen die in een zoekresultaat voorkomen dat informatie over hen oplevert dat "ontoereikend, irrelevant of niet langer relevant is".
Via het formulier moeten de mensen de precieze internetpagina's aangeven en de reden waarom deze informatie uit het zoekresultaat moet worden verwijderd. Om te bewijzen dat ze belanghebbende zijn, moeten ze een kopie van hun identiteitsbewijs meesturen.

Individueel recht op privacy versus het recht van het publiek op informatie
Google beoordeelt elke aanvraag individueel. Het bedrijf zegt hierbij een afweging te maken tussen het privacy-recht van een individu en het recht van het publiek om informatie te hebben.
Zo kan er een publiek belang zijn om informatie openbaar te maken, bijvoorbeeld informatie over "fraude, wangedrag van professionals, over strafrechtelijke veroordelingen of het openbare gedrag van overheidsfunctionarissen".

Informatie blijft vindbaar
Maar ook als Google een link naar informatie verwijdert, blijft deze straks vindbaar. De bron, de webpagina met de gewraakte informatie, blijft immers gewoon online. Deze is gewoon te vinden door rechtstreeks naar de bron te gaan of via links op andere sites, zoals Facebook.

Daar komt nog bij dat - zoals het er nu naar uitziet - alleen de zoekresultaten worden geschoond voor Europese burgers. Met andere woorden: wie buiten Europa surft, krijgt de informatie waarschijnlijk gewoon gepresenteerd.

Omwegen
De komende maanden zullen uitwijzen hoe Google en andere zoekmachines het Europese recht op privacy zullen verwerken.

Zullen sollicitanten massaal proberen hun online sporen te wissen? Zullen zoekmachines echt de moeite nemen om elke vraag individueel te beoordelen? Of zullen ze om hun kosten binnen de perken te houden, zoveel mogelijk semi-automatisch verzoeken honoreren?
En welke omwegen zullen werkgevers weten te vinden om toch een grondige internet-check te kunnen doen van hun kandidaten?

Lees ook
Google heeft eigen verantwoordelijkheid bij persoonsgegevens in zoekresultaten van internetjurist Arnoud Engelfriet