Personeelslog

ZZP-ers en payrollers mengen zich in politiek debat

De politieke partijen begrijpen maar weinig van nieuwe flexvormen, concluderen payrollers en ZZP-ers uit de verkiezingsprogramma’s. Om toch gehoord te worden in het politieke debat, komen hun belangenbehartigers met opmerkelijke voorstellen. Zo dreigt een payroll-bedrijf met de oprichting van een politieke beweging, terwijl FNV Zelfstandigen nu een staatssecretaris bepleit voor het nieuwe werken.

De politieke partijen begrijpen maar weinig van nieuwe flexvormen, concluderen payrollers en ZZP-ers uit de verkiezingsprogramma’s. Om toch gehoord te worden in het politieke debat, komen hun belangenbehartigers met opmerkelijke voorstellen.
Zo dreigt een payroll-bedrijf met de oprichting van een politieke beweging, terwijl FNV Zelfstandigen ineens een staatssecretaris bepleit voor het nieuwe werken.

Met de discussie rond het ontslagrecht zal de politiek na de verkiezingen waarschijnlijk besluiten nemen die direct de flexibele schil raken die werkgevers rond hun vaste personeel hebben georganiseerd.
Na de verkiezingen staat veel opnieuw ter discussie. Maar er is nu een meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, CDA, D66, Groenlinks en ChristenUnie) die het ontslagrecht wil versoepelen. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor allerlei vormen van flexwerk. Tegenover deze Kunduz-coalitie staan partijen als SP en PvdA die er juist naar streven om flexwerkers meer zekerheid te geven.

Het zijn vooral de relatief nieuwe flexvormen als payroll en ZZP die volgens hun belangenorganisaties niet goed vertegenwoordigd zijn in de verkiezingsprogramma’s.

Payroll-bedrijf: de politiek in?
Please, een leverancier van payrolldiensten, laat in een persbericht weten dat ze zich “in toenemende mate ergert” aan de manier waarop de vakbeweging en politieke partijen zich uitlaten over flexwerk. Please spreekt van “veelgehoorde vooroordelen” die geen recht doen aan payrolling als “werkgelegenheidsmachine die niet meer weg te denken is op de arbeidsmarkt”.
Daarom overweegt Please een politieke beweging op te richten “die maar
één boodschap heeft: Nederland heeft juist flexibele arbeidscontracten nodig, willen we méér werkgelegenheid creëren”.

Als deze beweging al van de grond komt, is het zeer de vraag of hiervoor veel steun zal zijn. Want onder de payroll-dienstverleners zijn immers ook bedrijven die alleen het ontduiken van reguliere cao-lonen (of zelfs het Nederlandse minimum-loon) als bestaansrecht lijkt te hebben.
Zolang de sector er niet in slaagt in eigen kring orde op zaken te stellen, zal de strijd tegen “onjuiste beeldvorming” die Please wil voeren niet succesvol zijn

ZZP-ers: eigen staatssecretaris?
In verkiezingstijd doen ook ZZP-ers van zich spreken. Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen, heeft de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd op de gevolgen die deze hebben voor ZZP-ers.
In vergelijking met twee jaar geleden besteden politieke partijen meer aandacht aan ZZP-ers, maar verder wordt Gonggrijp er niet vrolijk van. “Van rechts tot links slagen de partijprogramma’s er niet in om met een reeks samenhangende en hanteerbare oplossingen te komen die ZZP’ers een volwaardige plaats geven in het Nederlandse sociaal-economisch bestel”, schrijft ze in een column voor NuZakelijk.
Als oorzaak hiervan ziet ze dat de politieke partijen ten onrechte de heel diverse groep die zich nu ZZP-er noemt, over één kam scheert.

Omdat nu maar liefst drie ministeries zich bemoeien met ZZP-ers (Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën), pleit Gonggrijp voor een staatssecretaris die “kan doorpakken op de ZZP-dossiers”. Handig gebruikmakend van de trend spreekt ze van één “staatssecretaris voor het nieuwe werken”.

Ook van deze lobby mag betwijfeld worden of deze veel oplevert. Op veel steun van de moederorganisatie (vakcentrale FNV) hoeven de ZZP-ers niet te rekenen.
In de overlegcircuits geeft de FNV niet thuis. De interne verdeeldheid is zo groot dat voorzitter Ton Heerts overal laat weten dat hij wel wat anders aan zijn hoofd heeft dan overleggen en polderen.

Update (1) 31 augustus
Please Payroll heeft inmiddels een 'politieke beweging' opgericht: de Payroller van de Arbeid met Please-directeur Jan Franken als voorman.
Flex-aanhangers die op deze beweging willen stemmen, zullen de Payroller van de Arbeid overigens niet op de stembiljetten vinden. Het gaat vooral om een publiciteitscampagne waarmee Please met "spraakmakende acties" de aandacht wil vestigen "op het grote belang van flexwerk voor de werkgelegenheid in Nederland". De PayvdA richt zich vooral op de politieke tegenstanders van flexibele arbeidscontracten, waaronder de PvdA, de SP en de vakbonden, aldus het persbericht van Please.

Update (2) 31 augustus
De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO, een andere behartiger van ZZP-belangen) heeft de politieke programma's van de zes grootste partijen vergeleken: de PZO-programvergelijker.