Personeelslog.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelslog

Het weblog van Personeelsnet over HR, Werken 3.0 en Communicatie

Over Personeelslog

Personeelslog is het weblog van Personeelsnet, de site met vakkennis voor HR-professionals.

De meeste bijdragen van dit weblog worden geschreven door Cor Rietman, één van de oprichters van Personeelsnet. Met zijn journalistieke achtergrond en zijn ervaring als communicatieadviseur en als manager zet hij in dit weblog kanttekeningen bij trends in HR & recruitment, organisatie en communicatie. Cor is erg geïnteresseerd in Het Nieuwe Werken, een verzamelterm voor alle mogelijke innovaties die onze manier van werken veranderen.

Reageren? Graag
Reacties op de log-artikelen zijn van harte welkom. Je kunt je mening geven zonder dat deze van te voren wordt gemodereerd. Bijdragen kunnen worden verwijderd als deze niet aan enkele simpele spelregels voldoen:

  • De reacties moeten direct verband houden met het artikel
  • Reacties zijn voorzien van een werkend e-mailadres van de inzender (dit e-mailadres is overigens niet zichtbaar op de site)
  • Te opzichtige reclame voor producten of diensten is niet gewenst
  • Beledigingen en scheldpartijen horen niet thuis op Personeelslog.

Gastbijdragen welkom
Als je als gast-auteur zelf een bijdrage wilt leveren aan Personeelslog, laat het ons weten en lees van te voren even deze pagina.

Tips of vragen
Tips met suggesties voor Personeelslog zijn van harte welkom via e-mail: info@personeelslog.nl.