Personeelslog.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelslog

Het weblog van Personeelsnet over HR, Werken 3.0 en Communicatie

Mogen werknemers zelf uitmaken hoe ongezond ze leven?

vrijdag 22 juni 2012

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De gezondheid van de werknemer heeft hierop een belangrijke invloed.
Maar hoe ver mag de werkgever gaan met zijn bemoeienis met de leefstijl van de werknemer?

Onder het motto van langer doorwerken komt er steeds meer nadruk te liggen op de duurzame inzetbaarheid van de werknemer.
Inmiddels is zowel onder werkgevers als werknemers geaccepteerd dat het belangrijk is dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date moeten houden en liefst ook nog regelmatig van baan moeten veranderen. Voor een gezonde leefstijl blijkt echter minder draagvlak. … lees meer

Werknemers die zelf hun werk inrichten, kunnen langer doorwerken

vrijdag 11 mei 2012
Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden: langer doorwerken

Werknemers die invloed hebben op de organisatie van hun eigen werk, verwachten dat zij langer kunnen doorwerken dan medewerkers met minder autonomie in hun werk. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011.

Zoals het er nu naar uitziet, verhoogt het kabinet de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs. Uiterlijk in 2019 wordt een pensioengerechtigde leeftijd van 66 bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67.

Tussen 2006 en 2011 steeg de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, al van 61 naar ruim 63 jaar. … lees meer

Werkgevers: oudere werknemers liever ontzien dan stimuleren

vrijdag 2 maart 2012

Om langer doorwerken mogelijk te maken, blijken werkgevers oudere werknemers vooral te ontzien, bijvoorbeeld door hen extra vrije dagen te geven. Werkgevers maken veel minder gebruik van de mogelijkheden om deze medewerkers te stimuleren via een actief loopbaanbeleid.

Het aantal werknemers dat kan èn wil door werken, blijft stijgen. 44% van de werknemers wil tot hun 65ste doorwerken en 45% geeft aan dit ook te kunnen. En 14% wil zelfs na hun 65ste blijven werken.
Dat blijkt uit Arbobalans 2011, het rapport dat TNO deze week heeft gepubliceerd. … lees meer

Willen werkgevers mobiliteitsbonus delen?

zaterdag 1 oktober 2011

“We zijn er in Nederland niet aan gewend dat iemand van zestig jaar komt solliciteren. Dat zit nog niet in onze cultuur”, zei minister Henk Kamp deze week toen hij zijn plannen toelichtte om de mobiliteit van oudere werknemers te stimuleren.
Zo stelt hij een mobiliteitsbonus in het vooruitzicht. Maar in tegenstelling tot de sociale partners wil Kamp de bonus alleen uitkeren aan de werkgever. … lees meer

Banen reserveren voor ouderen?

vrijdag 23 september 2011

Prof. Jelle Visser: 'Waarom portiers onder de 40' Nu de verhoging van de pensioenleeftijd vast staat, verschuift de discussie naar manieren om werknemers langer te laten doorwerken. De meeste zorg gaat daarbij uit naar medewerkers met zware beroepen.
Moeten we voor deze groep bijvoorbeeld banen reserveren als hun oorspronkelijke werk te zwaar wordt? Anders gezegd: Moet er een voorkeursbeleid nieuwe stijl komen? … lees meer