Personeelslog.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelslog

Het weblog van Personeelsnet over HR, Werken 3.0 en Communicatie

Nieuw HR-jargon: Linnenbanken

zaterdag 7 februari 2015
Nieuw HR-jargon: Linnenbanken

Op 2 september vorig jaar haalde André Linnenbank volop de vaderlandse pers. Hij was de academicus die het langst (304 maanden, ruim 25 jaar) via tijdelijke contracten werkte aan een universiteit.
Deze week haalt de econoom Kees Kraaijeveld de ultieme flexkracht uit de vergetelheid. In een column voor Vrij Nederland waarin hij de nieuwe Wet werk en zekerheid bespreekt, lanceert hij de term Linnenbanken. … lees meer

Nieuw HR-jargon op Prinsjesdag: Brug-WW

dinsdag 16 september 2014
Nieuw HR-jargon op Prinsjesdag: Brug-WW

Dit jaar levert Prinsjesdag slechts één nieuw HR-begrip op: Brug-WW.

Maar op termijn ziet minister Lodewijk Asscher onzekere toekomstige ontwikkelingen, zoals robotisering, die ongetwijfeld zorgen voor een uitbreiding van het HR-woordenboek.
… lees meer

Nieuw HR-jargon: Quotum-wet

dinsdag 3 december 2013
Quotumwet van Jetta Klijnsma

De ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn druk aan de slag met het Sociaal Akkoord. Waar nodig passen zij wetten aan of schrijven ze nieuwe. Eind vorige week mocht minister Lodewijk Asscher de nieuwe wet Werk en Zekerheid presenteren.
Deze week is staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de beurt. Zij heeft de Participatiewet gepubliceerd. Bij die gelegenheid heeft ze meteen nog meer regels aangekondigd: de Quotum-wet. … lees meer

Nieuw HR-jargon: Aanzegtermijn en Schijnzelfstandigen

zondag 1 december 2013
HR-jargon: aanzegtermijn en schijnzelfstandigen

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is druk met de uitwerking van de afspraken uit het Sociaal Akkoord, dat werkgevers en werknemers hebben gesloten om de arbeidsmarkt te moderniseren.
Zo heeft Asscher vrijdag de nieuwe wet Werk en Zekerheid gepresenteerd. Hiermee wil hij onder meer de rechtspositie van flexwerkers verbeteren.

Met dit wetsvoorstel breidt Asscher het HR-jargon uit met twee nieuwe begrippen: Aanzegtermijn en Schijnzelfstandigen. … lees meer

Terug van vakantie: controles en inspecties

zaterdag 13 april 2013
Terug van vakantie: controles en inspecties

Als het aan de sociale partners ligt, gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedrijven “meer en scherper” controleren. Hiermee lijkt een einde te komen aan de trend van minder regels en minder controle.

Het vorige kabinet Rutte beloofde nog werk te maken van een inspectievakantie voor werkgevers.

Afspraken maken is mooi, denken de sociale partners, maar dat is niet genoeg. In het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers afgelopen week afsloten, staan zij uitgebreid stil bij de handhaving en naleving van de afspraken. … lees meer