Personeelslog.nl maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Personeelslog

Het weblog van Personeelsnet over HR, Werken 3.0 en Communicatie

‘Flexibilisering kan bedrijven flink beschadigen’

vrijdag 27 maart 2015
'Flexibilisering kan bedrijven flink beschadigen'

De flexibilisering van het werk begint “zorgelijke vormen” aan te nemen. Dat is de mening van Paul Boselie, hoogleraar human resource management. In een interview in Het Financieele Dagblad wijst hij op het gevaar van de flex-reflex van bedrijven.

Het gaat hem daarbij niet alleen om de gevolgen die flexibel werk heeft voor werknemers. Volgens hem worden bedrijven door de doorgeschoten flexibilisering zelf op termijn kwetsbaar.
… lees meer

Flexbarometer: (bijna) alle cijfers over flexwerkers

vrijdag 8 februari 2013
Flexbarometer

Hoeveel uitzendkrachten werken er in Nederland? Hoeveel ZZP-ers werken er eigenlijk in onze sector? Antwoorden op deze en veel andere vragen over flexibel werk zijn te vinden in de Flexbarometer, een nieuwe site van TNO.

De Flexbarometer geeft een uitgebreid overzicht van de verschillende vormen van vast en flexibel werk, de verdeling daarvan over de sectoren en de trends daarin. … lees meer

Arbeidsmarkt-experts: ‘Flexwerk moet zekerder, vaste banen flexibeler’

woensdag 5 december 2012
Arbeidsmarkt-experts: ‘Flexwerk moet zekerder, vaste banen flexibeler’

Flexwerkers verdienen meer zekerheden. En werknemers in vaste banen moeten flexibeler worden op de arbeidsmarkt. Dat stellen vooraanstaande arbeidsmarkt-experts in het manifest ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk’.

Het manifest geeft een uitgebreide beschouwing over wat er allemaal anders moet in alle mogelijke regels en wetten die de arbeidsmarkt beïnvloeden.

De arbeidsmarkt moet dringend worden gemoderniseerd. Daarbij zijn meer maatregelen noodzakelijk dan nu zijn voorzien in het nieuwe regeerakkoord van het tweede kabinet Rutte. Dat schrijven de arbeidsmarkt-experts, onder wie drie hoogleraren op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsrecht en employability. … lees meer

Uitzendbureaus springen graag in het gat dat UWV achterlaat

woensdag 28 november 2012
Uitzendbureaus springen graag in het gat dat UWV achterlaat

UWV kan steeds minder doen door de bezuinigingen. En door de economische crisis hebben uitzendbureaus weinig opdrachten. Niet zo verwonderlijk dat de uitzendbureaus, die van USG People voorop, graag springen in het gat dat UWV achterlaat.

Stevige bezuinigingen zorgen ervoor dat het budget van UWV wordt gehalveerd. De dienstverlening aan werklozen met een uitkering moet zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. De computer moet het werk doen.

Met Werk
Terwijl UWV de dienstverlening wegdigitaliseert, loopt de werkloosheid op. Gemeenten krijgen te maken met steeds meer mensen in de bijstand. De uitzendbureaus, die stevig zijn getroffen door de crisis, zien dan ook volop kansen voor de bemiddeling van werklozen.
De uitzendbureaus van USG People (Start People, Creyf’s, Unique, en USG Restart) hebben de handen ineen geslagen om gemeenten een aanbod te doen dat bijna te mooi is om waar te zijn. Met Werk heet hun samenwerkingsverband, waarmee ze voor de gemeenten “duurzaam de werkloosheid willen aanpakken”. … lees meer